Teksti lihtsustamine (juba broneeritud)

Organisatsiooni nimi
TÜ, ATI, keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Sageli võivad pakutud tekstid olla lugejale liiga rasked nii oma sõnavara kui lauseehituse poolest, põhjusteks kas vähene keeleoskus, vanus vms. Samas oleks sama tekst lihtsamini loetav ja arusaadav, kui keerulised sõnad oleksid asendatud levinumatega ja lauseehitus lihtsustatud. Sobivate sõnaasenduste tegemiseks saab kasutada näiteks Eesti Wordnetti (http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/) ja erinevaid sõnastikke, lauseehituse lihtsustamiseks süntaksianalüsaatorit (https://korpused.keeleressursid.ee/syntaks/).
Lõputöö kaitsmise aasta
2018-2019
Juhendaja
Sven Aller, Heili Orav
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#keeletehnoloogia #tekst

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee