Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles (broneeritud)

Organization
ATI keeletehnoloogia
Abstract
Muusikateose analüüsi puhul võetakse arvesse vastavalt eesmärgile väga erinevaid parameetreid (teose struktuur, kulminatsioon, meeleolu, helistik ja selle muutumine jne jne), helisalvestuse puhul lisanduvad nendele veel ettekandega seotud parameetrid. Lõputöö eesmärgiks on luua rakendus, mis suudab etteantud helisalvestuse alusel esitada loomulikus eesti keeles muusikateose analüüsi. Täpsem ülesande püstitus ja töö ulatus lepitakse kokku individuaalsel kohtumisel vastavalt üliõpilase huvidele ja soovidele ning õppeastmele (bakalaureus või magister).
Graduation Theses defence year
2020-2021
Supervisor
Sven Aller
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#muusikaanalüüs

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
sven.aller@ut.ee