Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles (broneeritud)

Organisatsiooni nimi
ATI keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Muusikateose analüüsi puhul võetakse arvesse vastavalt eesmärgile väga erinevaid parameetreid (teose struktuur, kulminatsioon, meeleolu, helistik ja selle muutumine jne jne), helisalvestuse puhul lisanduvad nendele veel ettekandega seotud parameetrid. Lõputöö eesmärgiks on luua rakendus, mis suudab etteantud helisalvestuse alusel esitada loomulikus eesti keeles muusikateose analüüsi. Täpsem ülesande püstitus ja töö ulatus lepitakse kokku individuaalsel kohtumisel vastavalt üliõpilase huvidele ja soovidele ning õppeastmele (bakalaureus või magister).
Lõputöö kaitsmise aasta
2020-2021
Juhendaja
Sven Aller
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#muusikaanalüüs

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee