Tekstülesannete automaatne lahendaja (broneeritud)

Organization
Keeletehnoloogia
Abstract
Matemaatikaõpikus olevaid tekstülesandeid oleme lahendanud kõik. Lõputöö ülesandeks on luua veebiprogramm, mis lubaks etteantud tekstülesannet lahendada automaatselt, tagastades nii õige vastuse kui lahenduskäigu (koos programmikoodiga). Loomulikult on vaja sobivate ülesannete raskusastet ja vormi täpsemalt piiritleda, kuid ka see on osa lõputööst.
Graduation Theses defence year
2021-2022
Supervisor
Sven Aller
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#keeletehnoloogia

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
sven.aller@ut.ee