Tekstülesannete automaatne lahendaja (broneeritud)

Organisatsiooni nimi
Keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Matemaatikaõpikus olevaid tekstülesandeid oleme lahendanud kõik. Lõputöö ülesandeks on luua veebiprogramm, mis lubaks etteantud tekstülesannet lahendada automaatselt, tagastades nii õige vastuse kui lahenduskäigu (koos programmikoodiga). Loomulikult on vaja sobivate ülesannete raskusastet ja vormi täpsemalt piiritleda, kuid ka see on osa lõputööst.
Lõputöö kaitsmise aasta
2021-2022
Juhendaja
Sven Aller
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#keeletehnoloogia

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee