Eesti Infoturbe standardi roll intsidentide kahju vähendamises

Organization
Riigi Infosüsteemi Amet standardi- ja järelevalveosakond
Abstract
Analüüsida viimase aja infoturbe intsidente riigis ja kasutades E-ITS (Eesti Infoturbestandard) rakendamise metoodikat (https://eits.ria.ee/) tuvastada, kas E-ITSis kirjeldatud infoturbe meetmete rakendamine oleks aidanud intsidente ära hoida või nende mõju oluliselt vähendada. Teise eesmärgina - kuidas pakkuda E-ITSi rakendajatele välja seoseid ohu trendidega (vt nt https://www.ria.ee/et/uudised/olukord-kuberruumis-august-2021.html).
Graduation Theses defence year
2021-2022
Supervisor
Mari Seeba, Ilmar Toom
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Töö on sobiv nt ITMI tudengile või neile, kel kokkupuude oma asutuse infoturbe haldusega ja huvi selle vastu. Kasuks tuleb valdkonda reguleeriva seadusloome tundmine. Kui see puudub, tuleb vastav kompetents töö tegemise käigus tekitada.
Level
Masters
Keywords
#turvaanalüüs #infoturbe_standard #ohud #meetmed

Application of contact

 
Name
Mari Seeba
Phone
E-mail
mari.seeba@ria.ee