Eesti Infoturbe standardi roll intsidentide kahju vähendamises

Organisatsiooni nimi
Riigi Infosüsteemi Amet standardi- ja järelevalveosakond
Kokkuvõte
Analüüsida viimase aja infoturbe intsidente riigis ja kasutades E-ITS (Eesti Infoturbestandard) rakendamise metoodikat (https://eits.ria.ee/) tuvastada, kas E-ITSis kirjeldatud infoturbe meetmete rakendamine oleks aidanud intsidente ära hoida või nende mõju oluliselt vähendada. Teise eesmärgina - kuidas pakkuda E-ITSi rakendajatele välja seoseid ohu trendidega (vt nt https://www.ria.ee/et/uudised/olukord-kuberruumis-august-2021.html).
Lõputöö kaitsmise aasta
2021-2022
Juhendaja
Mari Seeba, Ilmar Toom
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Töö on sobiv nt ITMI tudengile või neile, kel kokkupuude oma asutuse infoturbe haldusega ja huvi selle vastu. Kasuks tuleb valdkonda reguleeriva seadusloome tundmine. Kui see puudub, tuleb vastav kompetents töö tegemise käigus tekitada.
Tase
Magister
Märksõnad
#turvaanalüüs #infoturbe_standard #ohud #meetmed

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Mari Seeba
Tel
E-mail
mari.seeba@ria.ee