X keele morfoloogiline kirjeldus lõplike muunduritena

Organization
TartuNLP
Abstract
Lõplikud muundurid (finite state transfucers) on standardne viis loomuliku keele morfoloogia, s.t. sõnamuutuse ja sõnamoodustuse, kirjeldamiseks. Nende kaudu saab pakkuda efektiivseid algoritmilisi lahendusi keerukatele lingvistilistele probleemidele, kusjuures nad võimaldavad neid probleeme täpselt formuleerida ning lahenduste õigsust automaatselt kontrollida. Lõplikke muundureid kasutavad nii õigekirjakontrollijad e. spellerid kui ka info-otsingu mootorid.

Keele kogu sõnavara ja kõigi morfoloogianähtuste kirjeldamine võib olla suurem töö kui mahub lõputöö raamesse, kuid huvitavaid ning praktilisi tulemusi annab ka osaline kirjeldus.

Teema vastu huvi tundja võiks omalt poolt välja pakkuda keele või murde, mille kallal ta tahaks töötada.

Näidised: https://github.com/giellalt, eesti keel: https://github.com/giellalt/lang-est-x-utee
Graduation Theses defence year
2022-2023
Supervisor
Heiki-Jaan Kaalep
Spoken language (s)
Estonian, English
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#morfoloogia #FST #lõplikud_muundurid

Application of contact

 
Name
Heiki-Jaan Kaalep
Phone
E-mail
heiki-jaan.kaalep@ut.ee