X keele morfoloogiline kirjeldus lõplike muunduritena

Organisatsiooni nimi
TartuNLP
Kokkuvõte
Lõplikud muundurid (finite state transfucers) on standardne viis loomuliku keele morfoloogia, s.t. sõnamuutuse ja sõnamoodustuse, kirjeldamiseks. Nende kaudu saab pakkuda efektiivseid algoritmilisi lahendusi keerukatele lingvistilistele probleemidele, kusjuures nad võimaldavad neid probleeme täpselt formuleerida ning lahenduste õigsust automaatselt kontrollida. Lõplikke muundureid kasutavad nii õigekirjakontrollijad e. spellerid kui ka info-otsingu mootorid.

Keele kogu sõnavara ja kõigi morfoloogianähtuste kirjeldamine võib olla suurem töö kui mahub lõputöö raamesse, kuid huvitavaid ning praktilisi tulemusi annab ka osaline kirjeldus.

Teema vastu huvi tundja võiks omalt poolt välja pakkuda keele või murde, mille kallal ta tahaks töötada.

Näidised: https://github.com/giellalt, eesti keel: https://github.com/giellalt/lang-est-x-utee
Lõputöö kaitsmise aasta
2022-2023
Juhendaja
Heiki-Jaan Kaalep
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#morfoloogia #FST #lõplikud_muundurid

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Heiki-Jaan Kaalep
Tel
E-mail
heiki-jaan.kaalep@ut.ee