Lõputööde teemad (sisestamine) Valminud lõputööd (sisestamine)
Alljärgnev loend informeerib Teid võimalikest lõputööde teemadest. Kui olete leidnud sobiva teema, võtke ühendust selle pakkujaga, et välja selgitada antud teemaga seotud eeldusi ja nõudeid. Alles pärast kokkulepet juhendajaga saate valitud teemal kirjutada oma bakalaureuse- või magistritöö.
Märksõnad nt: #analüüs #nutitelefoni_rakendus
Ettevõte Teema Periood Kandideerimise email    
Magister, Bakalaureus (46)
Hajussüsteemide õppetool Teema võetud - Linux õppimise koduleht Dockeri baasil 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool Teema võetud - HP Elitebook 840 G8 & Windows 11 riist ja tarkvara turvatestimine 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool TÜ arvutimuuseumi arendamine (eksponaadi ehitamine, arendamine) 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Health Informatics group (Terviseinformaatika uurimisgrupp) Various health informatics topics 2021-2022 sulev.reisberg@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Several topics 2021-2022 dietmar.pfahl@ut.ee Detailid
Computer Graphics and Virtual Reality Lab Game Development, Computer Graphics, and Virtual Reality topics 2021-2022 Depends on the candidate and topic Kuulutus Detailid
Informaatika didaktika töörühm Erinevad informaatika didaktika teemad 2021-2022 Oleneb teemast Detailid
Data Systems Group Sparse Matrix Support for Apache Flink 2021-2022 ahmed.awad@ut.ee Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group Topics in pervasive, mobile, wearable and ubiquitous computing 2021-2022 huber.flores@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Lab Internet of Things, Mobile & Cloud Computing, Smart City topics 2021-2022 jakovits@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Several topics in Autonomous Driving 2021-2022 naveed.muhammad@ut.ee Detailid
Fuzzy logic and soft computing Topics in fuzzy logic and soft computing 2021-2022 stefania.tomasiello@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Ristsõnade automaatne genereerija (broneeritud) 2021-2022 sven.aller@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Tekstülesannete automaatne lahendaja (broneeritud) 2021-2022 sven.aller@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles (broneeritud) 2021-2022 sven.aller@ut.ee Detailid
Coding and information Transmission 1. Packet loss correction in vehicle communication networks 2021-2022 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Learning with errors for post-quantum cryptography 2021-2022 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Coding for the channel with interference noise 2021-2022 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Mobile and Cloud Computing Laboratory Usage based insurance using IoT 2021-2022 poojara@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group PIR- and batch-type codes 2021-2022 henk.hollmann@ut.ee Kuulutus Detailid
TÜ ATI, Jaak Vilo Digipädevuse aine väljatöötamise projektid 2021-2022 vilo@ut.ee Kuulutus Detailid
Natural Language Processing A list of NLP topics 2021-2022 mark.fisel@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Mapping, Localization, Base Autonomy, End-to-end Driving, Neural Networks, Human-Vehicle Interaction 2021-2022 tambet.matiisen@ut.ee Kuulutus Detailid
Machine Learning Topics in Machine Learning 2021-2022 meelis.kull@ut.ee Detailid
Laboratory for Software Science Topics in Programming Languages 2021-2022 vesal.vojdani@gmail.com Detailid
Technical University of Munich Static Analysis with Goblint 2021-2022 julian.erhard@tum.de Detailid
OÜ KappaZeta Image to image transition models for Earth Observation data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
KappaZeta Ltd AI-based speckle suppression for SAR data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
KappaZeta Ltd Detecting crop growth phases from Earth Observation data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
SEB Pank AS Chatbot NPS in finance sector 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS How to make Chatbot more human in highly controlled and regulated environment 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Chatbot and accessibility for customers with disabilities 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Large-scale application of privacy-preserving technologies in retail payments in combination with the traceability of financial transactions 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Security of offline payment solutions that are not linked to any external system for conducting consecutive payments 2021-2022 ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Top-up, funding and defunding of Central Bank Digital currency (CBDC) wallets or accounts for bearer and account-based payment solutions. 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Impact of limiting (or disincentivising) the hoarding of large sums of money in a payment wallet or account on the usability and uptake of a payment solution, in normal times or during times of financial distress. 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Potential alternatives to X-Road’s trust model using self-sovereign identity (SSI) together with decentralized identifiers (DIDs) and verifiable credentials 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Usage of Agile methods in non-technical teams 2021-2022 lauri.greenbaum@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Agile complex in highly regulated Baltic bank 2021-2022 lauri.greenbaum@seb.ee Detailid
Software engineering Web eID authentication extension for biometric passports / ID cards 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Image processing, machine learning Looking through the Estonian ID card PIN security envelopes 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Security analysis of the state-approved secure smartphone 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Wireless technologies NFC communication over extended distances 2021-2022 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Quantum Cryptography Misc thesis topics 2021-2022 unruh@ut.ee Detailid
Information Systems Emerging Technologies for the Financial Sector 2021-2022 fredrik.milani@ut.ee Detailid
Cybersecurity State-imposed website blocking in Estonia 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Magister (25)
SEB Pank AS Computer Vison in banking. 2021-2022 Lennart.kitt@seb.ee Detailid
Mobile and Cloud Computing COSCO - Container Orchestration for fog computing 2021-2022 poojara@ut.ee Detailid
Häirekeskus / Jaak Vilo Häirekeskuse väljakutsete analüüs 2021-2022 vilo@ut.ee Detailid
MKM ehitusregistri talitus Päästeameti kasutusloa kooskõlastuse töömahu prognoosija 2021-2022 priit.vohandu@mkm.ee Detailid
AUtonomous Driving Lab Driving speed as a hidden factor behind distribution shift 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Muinsuskaitseamet Otsida võimalusi, kuidas saaks Muuseumide infosüsteemi (MUIS) andmeid parandada ja täiustada andmekaeve vm sarnaste meetodite abiga 2021-2022 mirjam.raabis@muinsuskaitseamet.ee Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group Topics about Explainable AI and autonomous vehicles 2021-2022 huber.flores@ut.ee Detailid
ITS Lab SUMO Simulator: support for concurrent execution 2021-2022 artjom.lind@ut.ee Detailid
SEB Pank AS Managing business and IT development tasks in same backlog 2021-2022 lauri.greenbaum@seb.ee Detailid
Computational Social Sciences Understanding societal issues with data science 2021-2022 rajesh.sharma@ut.ee Detailid
Natural Language Processing topics in NLP 2021-2022 kairit.sirts@ut.ee Detailid
Particular Meschonnic 2021-2022 gberlanga1234@gmail.com Detailid
University of Tartu, Tartu, Estonia Keyed Watermarks: A Partition-aware Watermark Generation in Apache Flink 2021-2022 ahmed.awad@ut.ee Detailid
Wise Ltd Customer churn estimation with neural networks 2021-2022 egor.kraev@wise.com Detailid
Kaitseministeerium IKT teenuse osutamise mõõdikud riigiasutuste näitel 2021-2022 jaanika.ait@kaitseministeerium.ee Detailid
KappaZeta Ltd Modelling green-house gas emission and sinks using Earth Observation data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
SEB Pank AS Using AI/bots to decrease scams in banking sector 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Effect of delays/lag and fighting it in self-driving neural networks 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Riigi Infosüsteemi Amet standardi- ja järelevalveosakond Eesti Infoturbe standardi roll intsidentide kahju vähendamises 2021-2022 mari.seeba@ria.ee Detailid
SEB Pank AS Machine Translation in banking 2021-2022 Lennart.kitt@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Possibilities to use Voice AI in customer service in highly controlled and regulated environment 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
Riigi Infosüsteemi Amet Sündmusteenuste monitooring riigi IT-majade näitel 2021-2022 peeter.madisson@ria.ee Detailid
ITS Lab Statefull Masking of Dynamic Objects for VSLAM 2021-2022 artjom.lind@ut.ee Detailid
Wise Ltd Customer behavior clustering with neural networks using mutual information bottleneck 2021-2022 egor.kraev@wise.com Detailid
University of Tartu, Tartu, Estonia Efficient Implementation of D2IA on Top of Flink CEP 2021-2022 ahmed.awad@ut.ee Detailid
Bakalaureus (8)
Hajussüsteemide õppetool Teema võetud - Linux forensics (jälgede ajamine) praktikumiharjutuste koostamine 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience Group User Interface for an image processing pipeline that generates images useful for experiments in AI/Neuroscience 2021-2022 tarunkhajuria42@gmail.com Kuulutus Detailid
Hajussüsteemide õppetool LEGO SPIKE PRIME python programmeerimise õppematerjalid 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetool Testikomplektid ainele "AA" 2021-2022 ahtip@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Making RoverC cars operational and making them follow the walls 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Autnonomous Driving Lab Testing Nividia Drive for small cars in toy town 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetool Õpiprogramm ainele "AA" 2021-2022 ahtip@ut.ee Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetool DEEPMOOC platvormi arendamine 2021-2022 ahtip@ut.ee Detailid