Lõputööde teemad (sisestamine) Valminud lõputööd (sisestamine)
Alljärgnev loend informeerib Teid võimalikest lõputööde teemadest. Kui olete leidnud sobiva teema, võtke ühendust selle pakkujaga, et välja selgitada antud teemaga seotud eeldusi ja nõudeid. Alles pärast kokkulepet juhendajaga saate valitud teemal kirjutada oma bakalaureuse- või magistritöö.
Märksõnad nt: #analüüs #nutitelefoni_rakendus
Ettevõte Teema Periood Kandideerimise email    
Magister, Bakalaureus (242)
Cryptography Comparison of theorem provers for cryptographic protocols 2019-2020 unruh@ut.ee Detailid
Machine Learning Topics in machine learning 2019-2020 meelis.kull@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Topics in software engineering and information systems 2019-2020 marlon.dumas@ut.ee Detailid
Fuzzy Logic and Soft Computing Topics in Fuzzy Logic and Soft Computing 2020-2021 stefania.tomasiello@ut.ee; stefania.tomasiello@gmail.com Detailid
Language Technology Generating natural language descriptions of landscape paintings 2020-2021 barbu@ut.ee Detailid
Chair of Software Engineering and Information Systems Topics in Software Engineering and Information Systems 2020-2021 dietmar.pfahl@ut.ee Detailid
Robotics A low-cost smartphone-enabled quadruped robot 2020-2021 naveed.muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Autonomous Driving Behaviour modeling and prediction in varying traffic scenarios 2020-2021 naveed.muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Autonomnous Driving Interaction between traffic and crosswalk agents 2020-2021 naveed.muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering and Information Systems Expanded Work on Development of EEG-Based BCI Application Using Machine Learning to Classify Motor Movement and Imagery 2020-2021 Yar.Muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering and Information Systems Systematic Literature Review on Smart Homes Using Brain Computer Interface (BCI) 2020-2021 Yar.Muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering and Information Systems Systematic Literature Review on Trends for the future and uses of Brain Computer Interface (BCI) Applications 2020-2021 Yar.Muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Pipeline approach for handling data in hybrid cloud 2020-2021 chinmaya.dehury@ut.ee Detailid
Machine Learning Topics in machine learning 2020-2021 meelis.kull@ut.ee Detailid
Health informatics Topics in Health informatics 2020-2021 raivo.kolde@ut.ee Detailid
BIIT - Vilo Disease trajectory generator 2020-2021 vilo@ut.ee Detailid
Crypto group Misc topics in crypto / quantum / formal verification 2020-2021 unruh@ut.ee Detailid
Laboratory for Software Science Topics in Programming Languages 2020-2021 vesal.vojdani@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Create a simulation of Tartu demo track 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Advanced error-correcting codes for next generations of wireless communication standards 2020-2021 irinaboc@ut.ee Detailid
Coding and Information Thransmission Optimized signalling for ultra-high-speed fiber-optical communications 2020-2021 boris.kudryashov@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Coding-based protocols for autonomous vehicles 2020-2021 boris.kudryashov@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Coding for load-balancing in distributed data storage systems 2020-2021 vitaly.skachek@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Distributed machine learning using error-correcting codes 2020-2021 vitaly.skachek@ut.ee Detailid
Robotics Underwater localization using flow and magnetometer data 2020-2021 naveed.muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group Topics in pervasive, mobile, wearable and ubiquitous computing 2020-2021 huber.flores@ut.ee Detailid
NLP Research Group (No longer available) Topics regarding neural speech synthesis and speaker voice conversion 2020-2021 liisa.ratsep@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Formal Grammar and Automata Learning with Transformer Neural Networks 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
ITS Lab Development of a driving cycle for urban buses in Tartu 2020-2021 hadachi@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Interfaces for sub-level-4 autonomous driving 2020-2021 naveed.muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering and Information Systems A Systematic Literature Review on Classification Algorithms for EEG-based Brain Computer Interfaces (BCI) 2020-2021 Yar.Muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
ATI keeletehnoloogia Ajaseoste automaatne tuvastamine tekstis [broneeritud] 2020-2021 siim.orasmaa@ut.ee Kuulutus Detailid
BIIT - Jaak Vilo Tervise informaatika / Healöth informatics 2020-2021 vilo@ut.ee Detailid
ATI keeletehnoloogia Eestikeelset kõnesünteesi kasutav rakendus (broneeritud) 2020-2021 sven.aller@ut.ee Detailid
ATI keeletehnoloogia Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles (broneeritud) 2020-2021 sven.aller@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Cover entire Tartu with high-definition maps 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Iterative decoding techniques for post-quantum cryptography 2020-2021 irinaboc@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Generating Photorealistic Images with β-Variational Autoencoder 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Systematic Review of the Literature on How Machine Learning is used to classify EEG signals/Brainwaves forms (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) 2020-2021 Yar.Muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Autonomous Driving Lab Standards based robust traffic light API 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Tartu Ülikool Osavõtt statistlise masintõlke võistlusest 2015-2016 fishel@ut.ee Kuulutus Detailid
Tartu Ülikool Eesti <-> Inglise masintõlke parandamine 2015-2016 fishel@ut.ee Kuulutus Detailid
Wikimedia Eesti MTÜ Kommenteerimissüsteemi loomine vikile 2015-2016 ivo@wikimedia.ee Kuulutus Detailid
Psühholoogia instituut Katsed visuaalsete tekstuuride eristamise närvivõrkmudeliga 2015-2016 endel.poder@ut.ee Kuulutus Detailid
Psüholoogia instituut Konvolutsiooniline närvivõrk suuruste (ruumsageduste) püramiidis 2015-2016 endel.poder@ut.ee Kuulutus Detailid
Parallel Computing Computer Benchmarks 2015-2016 benson.muite@ut.ee Kuulutus Detailid
Parallel Computing Quiet liquid cooled computers 2015-2016 benson.muite@ut.ee Kuulutus Detailid
Parallel Computing Programming HSA architecture 2015-2016 benson.muite@ut.ee Kuulutus Detailid
Parallel Computing HPC and HCI 2015-2016 benson.muite@ut.ee Kuulutus Detailid
Parallel Computing Parallel File Systems 2015-2016 benson.muite@ut.ee Kuulutus Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Thesis topics related to Mobile, Cloud and Internet of Things 2015-2016 satish.srirama@ut.ee Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia, ATI Eesti keele statistiline süntaktiline analüüs Deep-Syntactic parseriga 2015-2016 kaili.muurisep@ut.ee Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia, ATI Eesti keele sisukokkuvõtja edasiarendamine 2015-2016 kaili.muurisep@ut.ee Kuulutus Detailid
TÜ keeletehnoloogia Meelsuse märgenduste lisamine sõnastikule (SentiWordNeti ja Eesti Wordneti ühendamine) 2015-2016 heili.orav@ut.ee Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia, ATI Ajaseoste märgenduse masinõppimine 2015-2016 siim.orasmaa@ut.ee Kuulutus Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide uurimisrühm Algajatele mõeldud Pythoni IDE täiendamine 2015-2016 aivar.annamaa@ut.ee Kuulutus Detailid
Computational Neuroscience @ ATI Visualizing neural activity in space and time 2015-2016 jaan.aru@gmail.com Kuulutus Detailid
Psühholoogia instituut Nägemistaju närvivõrkmudelid 2015-2016 endel.poder@ut.ee Kuulutus Detailid
Psühholoogia instituut Konvolutsiooniline närvivõrk ruumitähelepanu suunamiseks visaalse otsingu katses 2015-2016 endel.poder@ut.ee Kuulutus Detailid
Statistikaamet VAIS Operaator (SA-s kasutuses olev konkreetne rakendus) 2016-2017 tauno.tamm@stat.ee Detailid
TÜ, keeletehnoloogia Teksti lihtsustamine 2016-2017 sven.aller@ut.ee Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia, ATI Automaatne sisukokkuvõtete tegemine ajaseoste märgenduste põhjal 2017-2018 siim.orasmaa@ut.ee Kuulutus Detailid
Programmeerimiskeeled ja süsteemid Robootikavidinatele Pythoni toe lisamine 2016-2017 aivar.annamaa@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia ATI Tekstide klassifitseerimine 2016-2017 Kadri.Muischnek@ut.ee Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia ATI Work with the Virtual Human Agent application (Student Office Agent) and improve its interaction capability 2016-2017 kristiina.jokinen@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia ATI Work on the MINT (Multimodal INTeraction) corpus analysis 2016-2017 kristiina.jokinen@ut.ee Detailid
Cryptography Group Post-quantum secure time-stamping 2016-2017 unruh@ut.ee Detailid
ATI Machine learning / Statistical modeling: Modeling the CRISPR/Cas9 genome editing system 2016-2017 leopold.parts@ut.ee Detailid
ATI [Preliminarily taken] Machine learning / Statistical modeling: Predicting human health from genomic and life history information 2016-2017 leopold.parts@ut.ee Detailid
ATI Machine learning / Computer science: Analyzing human induced pluripotent stem cell images with deep neural networks 2016-2017 leopold.parts@ut.ee Detailid
Eesti Kirjandusmuuseum Kultuuriloolise veebi Kreutzwaldi sajand otsimootori arendus 2016-2017 marin.laak@gmail.com Detailid
Keeletehnoloogia Logical modeling of natural language morphology, syntax, semantics and/or pragmatics 2016-2017 el@ut.ee Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia Type-theoretical formalization and theorem proving in natural language morphology, syntax, semantics and/or pragmatics 2016-2017 el@ut.ee Kuulutus Detailid
TÜ, ATI, keeletehnoloogia 3D suhtlusagendid veebirakendustes 2016-2017 sven.aller@ut.ee Detailid
TÜ keeletehnoloogia uurimisrühm Murdekeele kirjakeelestaja 2016-2017 heiki-jaan.kaalep@ut.ee Detailid
Programmeerimiskeeled ja süsteemid Reisi turvaliselt Goblinti abil / Travel safely with Goblint 2016-2017 vesal@ut.ee Detailid
Algorithms & Theory Oriented Coloring of Grid Graphs 2016-2017 abdullah.makkeh@ut.ee Kuulutus Detailid
Algorithms & Theory Approximation Algorithms for Automated Car Parking Systems 2016-2017 abdullah.makkeh@ut.ee Kuulutus Detailid
Algorithms & Theory Parallel Nonnegative Matrix Factorization for Data Analysis with CUDA 2016-2017 dotheis@ut.ee Detailid
Algorithms & Theory Teach by Code: Linear Algebra for Hardcore Computer Scientists 2016-2017 dotheis@ut.ee Kuulutus Detailid
Natural Language Processing Implementing a tool for extracting semantic propositions from dependency trees 2016-2017 kairit.sirts@ut.ee Detailid
Natural Language Processing Neural network based dependency parser 2016-2017 kairit.sirts@ut.ee Detailid
Natural Language Processing Learning the vector space of morphological transformations 2016-2017 kairit.sirts@ut.ee Detailid
TÜ haridustehnoloogia keskus Õpianalüütika haridustehnoloogias 2016-2017 leo.siiman@ut.ee Detailid
Eesti Kirjandusmuuseum IT-turbe teadlikkus Eesti keskmise suurusega asutuse näitel 2017-2018 siiri.parkson@kirmus.ee Kuulutus Detailid
Eesti Kirjandusmuuseum Arvutiabi tööde analüüs Spiceworks’is registreeritud ülesannete põhjal 2017-2018 siiri.parkson@kirmus.ee Kuulutus Detailid
Distributed Systems Group University of Tartu Open source cloud software 2017-2018 benson.muite@ut.ee Detailid
Distributed Systems Group Database performance 2017-2018 benson.muite@ut.ee Detailid
Distributed Systems Group Parallel Scientific Simulation 2017-2018 benson.muite@ut.ee Detailid
keeletehnoloogia õppetool Sõnatähenduste statistika 2017-2018 heili.orav@ut.ee Detailid
keeletehnoloogia Keele evolutsiooni modelleerimine | Modeling language evolution 2018-2019 erkkil@gmail.com Detailid
keeletehnoloogia Tavakeele morfoloogia, süntaksi, semantika ja/või pragmaatika tüübiteoreetiline formaliseerimine ja teoreemitõestus | Type-theoretical formalization and theorem proving in natural language morphology, syntax, semantics and/or pragmatics 2018-2019 erkkil@gmail.com Detailid
Bioinformatics Bioinformatics related MSc and BSC topics 2017-2018 kaur.alasoo@ut.ee Detailid
Cryptography Your own topic in crypto / quantum crypto / formal verification 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Internet of Things, Mobile & Cloud Computing topics 2017-2018 jakovits@ut.ee Detailid
Machine learning and data mining Activity recognition in a smart home 2017-2018 meelis.kull@ut.ee Detailid
Machine learning and data mining Indoor localisation in a smart home 2017-2018 meelis.kull@ut.ee Detailid
Machine learning and data mining Adjustment of classifiers after the context changes 2017-2018 meelis.kull@ut.ee Detailid
Language Technology Topics on Natural Language Processing 2017-2018 sirts@ut.ee Detailid
Machine learning and data mining Topics in machine learning and data mining 2017-2018 meelis.kull@ut.ee Detailid
TÜ Keeletehnoloogia uurimisrühm // UT NLP reseach group Eesti<->vene neuromasintõlge // Estonian<->Russian neural machine translation 2017-2018 fishel@ut.ee Detailid
Language Technology Automatic annotation of images 2017-2018 eduard.barbu@ut.ee Kuulutus Detailid
TÜ ATI Kombinatoorikaprobleemide lahendamine lausearvutuse ja programmeerimise abil 2017-2018 ahti.peder@ut.ee Detailid
Programming Languages and Systems Thesis topics that involve programming 2017-2018 vesal.vojdani@ut.ee Detailid
Sünteetilise bioloogia labor, TUIT Modeling global resource allocation in yeast 2016-2017 lahtvee@ut.ee Kuulutus Detailid
Programming languages and systems Topics in algorithms, functional programming and semantics 2017-2018 harmel.nestra@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission 1. Packet loss correction in vehicle communication networks 2018-2019 irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Video and image compression for networks 2018-2019 irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Error-correcting codes for 5G 2018-2019 irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Wavelet based image denoising 2018-2019 irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Context-based lossless image compression 2018-2019 irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.ee Detailid
Ketita Labs Design and Implementation of an IDE for a Quantum Programming Language 2018-2019 dotheis@ut.ee Detailid
Ketita Labs Design and Development of As-You-Type Visualization of Code as Quantum Circuit 2018-2019 dotheis@ut.ee Detailid
Eesti Kirjandusmuuseum SÜSTEEMI RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE 2018-2019 siiri.parkson@kirmus.ee Kuulutus Detailid
Eesti Kirjandusmuuseum Infoturbe-alaste reeglite järgimise motiveerimine. Teooria ja eksperimendid. 2018-2019 siiri.parkson@kirmus.ee Kuulutus Detailid
Eesti Kirjandusmuuseum IT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus 2018-2019 siiri.parkson@kirmus.ee Kuulutus Detailid
Natural Language Processing Topics in NLP 2018-2019 sirts@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Internet of Things, Mobile & Cloud Computing topics 2018-2019 jakovits@ut.ee Detailid
Software Engineering Topics in Software Engineering and Information Systems 2018-2019 marlon.dumas@ut.ee Detailid
PLAS All topics from the Chair of Programming Languages and Systems / Kõik programmeerimiskeelte ja -süsteemi õppetooli teemad 2018-2019 plas@cs.ut.ee Detailid
UT ICS research group of natural language processing Faster neural machine translation 2018-2019 fishel@ut.ee Detailid
Machine learning Topics in machine learning meelis.kull@ut.ee Detailid
TÜ, ATI, keeletehnoloogia Teksti lihtsustamine (juba broneeritud) 2018-2019 sven.aller@ut.ee Detailid
TÜ, ATI Muusika automaatne analüüs ja genereerimine (juba broneeritud) 2018-2019 sven.aller@ut.ee Detailid
TÜ genoomika instituut Sagedaste haiguste tekkeradade bioinformaatiline uurimine ning ennustamine 2018-2019 toomashaller@gmail.com Detailid
Natural Language Processing Concept Similarity Computation using Text and Images 2018-2019 eduard.barbu@ut.ee Detailid
Tartu Observatoorium Homogeensete objektide piiride eristamine aerofotodelt ja laserskaneerimise andmestikust näidistel põhineva masinõppe abil / Application of machine learning for the mapping of homogeneous patches from aerial images and laser scanning data 2018-2019 Mait.Lang@to.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering and Information Systems Classification of EEG signals (thinking or resting) using Machine Learning 2019-2020 Yar.Muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering and Information Systems Systematic Review of the Literature on How Machine Learning is used to classify EEG signals/Brainwave forms (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) 2019-2020 Yar.Muhammad@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems A systemic Review of the Literature on Classification Algorithms for EEG-based Brain Computer Interfaces 2019-2020 Yar.Muhammad@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Systemic Review of the Literature on EEG-based BCI Applications 2019-2020 Yar.Muhammad@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Air-flow sensing for applications in autonomous driving 2019-2020 Yar.Muhammad@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Lightweight Machine Learning Systematic Literature Review 2019-2020 Yar.Muhammad@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Advanced driver assistance systems using EEG 2019-2020 Yar.Muhammad@ut.ee Detailid
Aivar Annamaa [TAKEN] Python program and error analysis for automatic assistance [/TAKEN] 2019-2020 aivar.annamaa@gmail.com Detailid
Natural Language processing Projects in NLP 2019-2020 kairit.sirts@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Internet of Things, Mobile & Cloud Computing topics 2019-2020 jakovits@ut.ee Detailid
ATI, NLP (keeletehnoloogia) Mobiilirakendus kuulutustes oleva info automaatseks kalendrisse sisestamiseks (broneeritud) 2019-2020 sven.aller@ut.ee Detailid
ATI, NLP (keeletehnoloogia) Optiline noodituvastus (broneeritud) 2019-2020 sven.aller@ut.ee Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group Aerial, Underwater and Ground Drone Systems for Autonomous Sensing 2019-2020 huber.flores@ut.ee Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group Wisdom of the Mobile/Pervasive Crowd 2019-2020 huber.flores@ut.ee Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group AI-powered Multi-device Systems and Applications 2019-2020 huber.flores@ut.ee Detailid
Health informatics Topics in health data analytics raivo.kolde@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool Teema võetud - Linux õppimise koduleht Dockeri baasil 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool Teema võetud - HP Elitebook 840 G8 & Windows 11 riist ja tarkvara turvatestimine 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool TÜ arvutimuuseumi arendamine (eksponaadi ehitamine, arendamine) 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Health Informatics group (Terviseinformaatika uurimisgrupp) Various health informatics topics 2021-2022 sulev.reisberg@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Several topics 2021-2022 dietmar.pfahl@ut.ee Detailid
Computer Graphics and Virtual Reality Lab Game Development, Computer Graphics, and Virtual Reality topics 2021-2022 Depends on the candidate and topic Kuulutus Detailid
Informaatika didaktika töörühm Erinevad informaatika didaktika teemad 2021-2022 Oleneb teemast Detailid
Data Systems Group Sparse Matrix Support for Apache Flink 2021-2022 ahmed.awad@ut.ee Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group Topics in pervasive, mobile, wearable and ubiquitous computing 2021-2022 huber.flores@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Lab Internet of Things, Mobile & Cloud Computing, Smart City topics 2021-2022 jakovits@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Several topics in Autonomous Driving 2021-2022 naveed.muhammad@ut.ee Detailid
Fuzzy logic and soft computing Topics in fuzzy logic and soft computing 2021-2022 stefania.tomasiello@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Ristsõnade automaatne genereerija (broneeritud) 2021-2022 sven.aller@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Tekstülesannete automaatne lahendaja (broneeritud) 2021-2022 sven.aller@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles (broneeritud) 2021-2022 sven.aller@ut.ee Detailid
Coding and information Transmission 1. Packet loss correction in vehicle communication networks 2021-2022 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Learning with errors for post-quantum cryptography 2021-2022 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Coding for the channel with interference noise 2021-2022 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Mobile and Cloud Computing Laboratory Usage based insurance using IoT 2021-2022 poojara@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group PIR- and batch-type codes 2021-2022 henk.hollmann@ut.ee Kuulutus Detailid
TÜ ATI, Jaak Vilo Digipädevuse aine väljatöötamise projektid 2021-2022 vilo@ut.ee Kuulutus Detailid
Natural Language Processing A list of NLP topics 2021-2022 mark.fisel@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Mapping, Localization, Base Autonomy, End-to-end Driving, Neural Networks, Human-Vehicle Interaction 2021-2022 tambet.matiisen@ut.ee Kuulutus Detailid
Machine Learning Topics in Machine Learning 2021-2022 meelis.kull@ut.ee Detailid
Laboratory for Software Science Topics in Programming Languages 2021-2022 vesal.vojdani@gmail.com Detailid
Technical University of Munich Static Analysis with Goblint 2021-2022 julian.erhard@tum.de Detailid
OÜ KappaZeta Image to image transition models for Earth Observation data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
KappaZeta Ltd AI-based speckle suppression for SAR data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
KappaZeta Ltd Detecting crop growth phases from Earth Observation data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Ehitusmaavarade kasutamise statistika 2022-2023 margus.raha@mkm.ee Detailid
SEB Pank AS Chatbot NPS in finance sector 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS How to make Chatbot more human in highly controlled and regulated environment 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Chatbot and accessibility for customers with disabilities 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Large-scale application of privacy-preserving technologies in retail payments in combination with the traceability of financial transactions 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Security of offline payment solutions that are not linked to any external system for conducting consecutive payments 2021-2022 ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Top-up, funding and defunding of Central Bank Digital currency (CBDC) wallets or accounts for bearer and account-based payment solutions. 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Impact of limiting (or disincentivising) the hoarding of large sums of money in a payment wallet or account on the usability and uptake of a payment solution, in normal times or during times of financial distress. 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Potential alternatives to X-Road’s trust model using self-sovereign identity (SSI) together with decentralized identifiers (DIDs) and verifiable credentials 2021-2022 Ragnar.toomla@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Usage of Agile methods in non-technical teams 2021-2022 lauri.greenbaum@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Agile complex in highly regulated Baltic bank 2021-2022 lauri.greenbaum@seb.ee Detailid
Software engineering Web eID authentication extension for biometric passports / ID cards 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Image processing, machine learning Looking through the Estonian ID card PIN security envelopes 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Security analysis of the state-approved secure smartphone 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Wireless technologies NFC communication over extended distances 2021-2022 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Quantum Cryptography Misc thesis topics 2021-2022 unruh@ut.ee Detailid
Quantum Cryptography Misc thesis topics 2022-2023 unruh@ut.ee Detailid
Information Systems Emerging Technologies for the Financial Sector 2021-2022 fredrik.milani@ut.ee Detailid
Software Engineering and Information Systems Group MSc and BSc topics in software engineering and information systems 2022-2023 dietmar.pfahl@ut.ee Detailid
Cybersecurity State-imposed website blocking in Estonia 2021-2022 arnis@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory 1-Shot integration of IoT, Fog, and Cloud 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory CloudTraceBucket: Visualisation and Management Platform for Cloud traces 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile and Cloud Computing Lab A systematic survey of edge computing simulator 2022-2023 chinmaya.dehury@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group PIR- and batch-type codes 2022-2023 henk.hollmann@ut.ee Kuulutus Detailid
Coding and Information Transmission Group Block designs, semidefinite matrices and association schemes 2022-2023 henk.hollmann@ut.ee Detailid
Computational Social Science Group Topics related to data science, misinformation, hate speech, Fairness and Biasness, 2022-2023 rajesh.sharma@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory End-to-end automation in DevOps Course 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Hierarchical Transformers for NLP ad Reasoning Tasks 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Lensless Camera for Imaging 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Robot Navigation by Following Natural Language Directions 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Formal Specification for Crtical Systems with Transfomer Neural Networks 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Precision Agriculture Solutions with Machine Learning 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Applying Sequential Deep learning over Dense Genomic Data to Identify Population-Specific Disease Causing Genome Variants 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool Arvutipargi energiasäästlik haldamine 2022-2023 laaneoks@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Lab Internet of Things, Mobile & Cloud Computing, Smart City topics 2022-2023 jakovits@ut.ee Detailid
Arvutiteaduse instituut Evaluating the transformer architecture for the game of chess 2022-2023 eduard.barbu@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Several topics in autonomous driving 2022-2023 naveed.muhammad@ut.ee Detailid
Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labor / Computer Graphics and Virtual Reality Lab Valik teemasi / Variety of topics 2022-2023 cgvr@ut.ee Kuulutus Detailid
TartuNLP Can I go on a trip now? Analyzing Tweets during and post COVID-19 pandemic 2022-2023 somnath.banerjee@ut.ee, rajesh.sharma@ut.ee Detailid
TartuNLP Aggressiveness analysis in Estonian Tweets: A Benchmark Dataset and Baselines 2022-2023 somnath.banerjee@ut.ee, rajesh.sharma@ut.ee Detailid
TartuNLP Sentiment Analysis (SA) on Estonian Social Media: A Benchmark Dataset and Baselines 2022-2023 somnath.banerjee@ut.ee Detailid
TartuNLP Named Entity Recognition (NER) on Estonian Social Media: A Benchmark Dataset and Baselines 2022-2023 somnath.banerjee@ut.ee Detailid
University of Tartu University Dropout Prediction Using Machine Learning Techniques 2022-2023 leo.siiman@ut.ee Detailid
TartuNLP X keele morfoloogiline kirjeldus lõplike muunduritena 2022-2023 heiki-jaan.kaalep@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Eestikeelsete tekstülesannete genereerija ja lahendaja 2022-2023 sven.aller@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group Distance bounds for constacyclic codes 2022-2023 henk.hollmann@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group Repeat-free codes 2022-2023 henk.hollmann@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Piltide kirjeldamine loomulikus eesti keeles (tekst, kõnesüntees vms) 2022-2023 sven.aller@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Eesti keele keeleressursse kasutavad mängud 2022-2023 sven.aller@ut.ee Detailid
TartuNLP Low-Resource Grammatical Error Correction 2022-2023 agnes.luhtaru@ut.ee Detailid
TartuNLP Public Vs. Leaders: Understanding the Ukrainian Immigration in Estonia through social media platforms 2022-2023 somnath.banerjee@ut.ee, rajesh.sharma@ut.ee Detailid
Health Informatics Selection of topics in health informatics 2022-2023 raivo.kolde@ut.ee Detailid
Machine Learning Topics in Machine Learning 2022-2023 meelis.kull@ut.ee Detailid
Laboratory for Software Science Topics in Programming Languages 2022-2023 vesal.vojdani@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Topics related to mapping, localization and learned driving 2022-2023 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Computational Music Analysis and Recommendation Contrastive Self-supervised learning for music 2022-2023 anna.aljanaki@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group Code-based LWE post-quantum cryptosystem 2022-2023 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group Good short codes admitting efficient iterative decoding 2022-2023 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Coding and Information Transmission Group Low-complexity codes for future communications standards 2022-2023 irina.bocharova@ut.ee Detailid
Geometric Deep Learning Integration of napari Plugin with Python for Tissue Imaging 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Chair of Security and Theoretical Computer Science Short/Fast signature scheme based on multivariate quadratic polynomials 2022-2023 sedat.akleylek@ut.ee Detailid
SMIT Biomeetriapõhise isikutuvastuse tõsikindluse alused ja lävendid 2022-2023 angelika.karber@smit.ee Detailid
Chair of Security and Theoretical Computer Science Efficient Polynomial Multiplication for Lattice-based Cryptographic Schemes 2022-2023 sedat.akleylek@ut.ee Detailid
Chair of Security and Theoretical Computer Science Design of lightweight diffusion layers for block ciphers 2022-2023 sedat.akleylek@ut.ee Detailid
Chair of Security and Theoretical Computer Science Bootstrapping methods for homomorphic encryption 2022-2023 sedat.akleylek@ut.ee Detailid
University of Tartu Estimating Blood Cells Count with Deep Vison from Image J Software 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Geometric Machine Learning Training Compute-Optimal Large ML Models 2022-2023 kallol.roy@ut.ee Detailid
Laboratory for Software Science On The Effiency of Paleolithic Query Planning 2022-2023 bruno.rucy.carneiro.alves.de.lima@ut.ee Detailid
Laboratory for Software Science When does leapfrog triejoin leapfrog binary joins? 2022-2023 brurucy@gmail.com Detailid
Laboratory for Software Science On The Actual Power of Magic 2022-2023 brurucy@gmail.com Detailid
Magister (155)
Cryptography Quantum position verification based on block ciphers 2019-2020 unruh@ut.ee Detailid
Swedbank Validating models that require eXplainable Artificial Intelligence (XAI) at Swedbank. 2020-2021 jaan.ubi@swedbank.ee Detailid
Language Technology Decomposition of word embeddings 2020-2021 eduard.barbu@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Arvutimuuseumi audio-visuaalne giid - VÕETUD/BOOKED 2020-2021 alo.peets@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Monitoring and controlling smart home appliances using IoT devices 2020-2021 chinmaya.dehury@ut.ee Detailid
Mobile and Cloud Computing Lab Sensor data managemet in Autonomous driving vehicles 2020-2021 poojara@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Route planner data for end-to-end driving dataset 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Video prediction network 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab ROS driver for comma.ai panda 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Precise real-time localization using comma.ai panda 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
ITS Lab Statefull Masking of Dynamic Objects for VSLAM 2020-2021 artjom.lind@ut.ee Detailid
ITS Lab SUMO Simulator: support for concurrent execution 2020-2021 artjom.lind@ut.ee Detailid
Cryptography Security proofs in EasyCrypt 2019-2020 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Rewinding in EasyCrypt 2019-2020 unruh@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory 1-Shot integration of IoT, Fog, and Cloud 2020-2021 chinmaya.dehury@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Multi-head network 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Automatic calibration setup 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
ITS Lab Feasibility analysis and optimal charging infrastructure placement strategy for city bus system electrification hadachi@ut.ee Detailid
Cryptography Towards an external checker for EasyCrypt 2019-2020 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Relativistic commitments in the space-time circuit model 2019-2020 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Environment for structured mathematical proofs 2019-2020 unruh@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Review and establishing the boundaries of map-based localization in autonomous driving 2020-2021 naveed.muhammad@ut.ee Kuulutus Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory AI-powered cloud usage controlling system in smart home environment 2020-2021 chinmaya.dehury@ut.ee Detailid
Tartu Ülikool Next Generation Cooperative Wireless Networks 2015-2016 Nalin.Jayakody@ut.ee Kuulutus Detailid
SaleMove Inc Implementing in-browser screen sharing library for robust, high- performance co-browsing 2015-2016 madis.nomme@gmail.com Kuulutus Detailid
SaleMove Inc Kõrge jõudluse ja veakindla ühisbrausimise teegi arendamine veebisirvikutes ekraani jagamiseks 2015-2016 Satish Narayana Srirama Kuulutus Detailid
The Estonian Rescue Board (Päästeamet) Spatiotemporal modeling of accidents and the Estonian rescue board response times 2015-2016 anna.leontjeva@ut.ee Kuulutus Detailid
The Estonian Rescue Board (Päästeamet) Prediction of the accidents by data enrichment of the Estonian rescue board with public resources 2015-2016 anna.leontjeva@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering Research Group 30 Masters thesis topics in software engineering 2015-2016 marlon.dumas@ut.ee Kuulutus Detailid
Cryptography Group Automatic socio-technical security analysis 2015-2016 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Group Quantum commitments under minimal assumptions 2015-2016 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Group SNARKs for mathematical proofs 2015-2016 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography group Incoercibility in E-voting 2015-2016 helger.lipmaa@gmail.com Kuulutus Detailid
Cryptography group Efficient zero-knowledge shuffles 2015-2016 helger.lipmaa@gmail.com Kuulutus Detailid
University of Tartu Computing functions in the network 2015-2016 vitaly.skachek@ut.ee Kuulutus Detailid
University of Tartu Next Generation Cooperative Wireless Networks 2015-2016 nalin.jayakody@ut.ee Kuulutus Detailid
University of Tartu Physical Layer Network Coding in Wireless Network 2015-2016 nalin.jayakody@ut.ee Kuulutus Detailid
Programming Languages Abstraktsed pinujäljed Goblinti väljundis 2015-2016 kalmer.apinis@gmail.com Kuulutus Detailid
Programming Languages Hulktahukate (teegi APRON) kasutamine Goblint analüsaatoris 2015-2016 kalmer.apinis@gmail.com Kuulutus Detailid
Cryptography Group Quantum position verification 2015-2016 unruh@ut.ee Detailid
ATI Flexible state-process framework for simulating molecular systems 2015-2016 leopold.parts@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering Group Comparative Evaluation of Prom Tools for Process Performance Analysis 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Software Engineering Group Comparative Evaluation of Prom Tools for Process Monitoring 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Software Engineering Group Comparative Evaluation of Procedural and Declarative Process Mining tools 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Software Engineering Group Process Activity Order Optimization 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Software Engineering Group The Digital Value Chain 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Software Engineering Group How Business Processes are Improved? 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Software Engineering Group Comparative Evaluation of Prom Tools for Process Discovery 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Software Engineering Group Comparative Evaluation of Prom Tools for Process Performance Analysis 2015-2016 milani@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience Lab Deep Autoencoder on EEG Data 2015-2016 ilya.kuzovkin@gmail.com Kuulutus Detailid
TÜ Haridusteaduste Instituut Tarkvara teksti keerukuse hindamiseks 2016-2017 jaan.mikk@ut.ee Detailid
Cybersecurity Energy Harvesting in Cooperative Communications 2016-2017 akashkumar.rajaram@gmail.com Detailid
University of Tartu Model driven engineering of Hypermedia Rest Applications 2016-2017 vishalkirandesai@gmail.com Kuulutus Detailid
Software Engineering Service Discovery 2016-2017 levani92@ut.ee Kuulutus Detailid
Automatic mapping of free texts to bioinformatics ontology terms 2016-2017 erik.jaaniso@ut.ee Kuulutus Detailid
Speak Languages Machine Learning in the Cloud 2016-2017 chris@speaklanguages.com Kuulutus Detailid
TÜ haridusteaduste instituut Tarkvara kiirlugemise õppimiseks eesti keeles 2016-2017 sven.aller@ut.ee Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia ATI Dialogue management 2016-2017 kristiina.jokinen@ut.ee Detailid
Algorithms & Theory Interactive Visualization of Automated Car Parking Systems 2016-2017 abdullah.makkeh@ut.ee Kuulutus Detailid
Algorithms & Theory Distances of Networks and Applications in Graph Mining 2016-2017 dotheis@ut.ee Detailid
Algorithms & Theory Smart Clique Identification in Graphs, and Application to Overlap Detection for Decision Tables 2016-2017 dotheis@ut.ee Detailid
Algorithms & Theory Cliques in Geometric Graphs, and Application to Overlap Detection for Decision Tables 2016-2017 dotheis@ut.ee Detailid
Algorithms & Theory The State of the Union: Quickly Finding Gaps in Unions of High-Dimensional Rectangles 2016-2017 dotheis@ut.ee Detailid
METEC Data Analysis of Work Flow Processes at METEC 2016-2017 dotheis@ut.ee Kuulutus Detailid
Coding and Information Transmission Context-based recompression of JPEG coded images 2017-2018 vitaly.skachek@ut.ee Kuulutus Detailid
Estonian Student Satellite Foundation ESTCube-2 On-Board Computer: File Systems with Low Overhead 2017-2018 indrek.sunter@estcube.eu Kuulutus Detailid
Software Engineering Group 50 Masters thesis topics in Data Analytics, Blockchain and Software Engineering 2017-2018 marlon.dumas@ut.ee Detailid
Software Engineering Masters thesis topics in Data Analytics, Blockchain and Software Engineering 2017-2018 marlon.dumas@ut.ee Kuulutus Detailid
Cryptographic protocols group Deep learning and security 2017-2018 helger.lipmaa@ut.ee Detailid
Cryptographic protocols group Blockchains: security and privacy aspects 2017-2018 helger.lipmaa@ut.ee Detailid
Algorithms&Theory A quantum programming language w/ compiler 2017-2018 dotheis@ut.ee Detailid
Cryptography Post-quantum secure bit commitments 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Post-quantum secure time-stamping 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Rewinding in EasyCrypt 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Security proofs in EasyCrypt 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Quantum position verification based on block ciphers 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Comparison of theorem provers for cryptographic protocols 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Cryptography Linking CryptoVerif and EasyCrypt 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience Lab Deep Neural Network to Map Human Brain Activity from EEG to fMRI 2017-2018 ilya.kuzovkin@gmail.com Detailid
Computational Neuroscience Lab Virtual dog 2017-2018 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience Lab Finding people from archive images 2017-2018 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience Lab Generating unit tests using reinforcement learning 2017-2018 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
Cyber Security Privacy Enhanced Secure Tropos (PESTOS) 2017-2018 celebi@yandex.com Detailid
Cyber Security Risk Assessment of a Hybrid Terrorist Attack on a Power Plant 2017-2018 valerie.ttu@gmail.com Detailid
Laboratory for Software Science Topics in Static Analysis Engineering 2018-2019 vesal.vojdani@ut.ee Detailid
Arvutiteaduse Instituut AUTOMATIC GENERATION OF POETRY 2019-2020 eduard.barbu@ut.ee Kuulutus Detailid
Language Technology Chair Automatic metaphor identification 2019-2020 eduard.barbu@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Blockchain in Edge computing 2020-2021 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
University of Tartu, Tartu, Estonia Keyed Watermarks: A Partition-aware Watermark Generation in Apache Flink 2021-2022 ahmed.awad@ut.ee Detailid
ITS Lab Statefull Masking of Dynamic Objects for VSLAM 2021-2022 artjom.lind@ut.ee Detailid
ITS Lab SUMO Simulator: support for concurrent execution 2021-2022 artjom.lind@ut.ee Detailid
Distributed and Pervasive Systems Group Topics about Explainable AI and autonomous vehicles 2021-2022 huber.flores@ut.ee Detailid
Wise Ltd Customer behavior clustering with neural networks using mutual information bottleneck 2021-2022 egor.kraev@wise.com Detailid
Wise Ltd Customer churn estimation with neural networks 2021-2022 egor.kraev@wise.com Detailid
Computational Social Sciences Understanding societal issues with data science 2021-2022 rajesh.sharma@ut.ee Detailid
Mobile and Cloud Computing COSCO - Container Orchestration for fog computing 2021-2022 poojara@ut.ee Detailid
Natural Language Processing topics in NLP 2021-2022 kairit.sirts@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Effect of delays/lag and fighting it in self-driving neural networks 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
AUtonomous Driving Lab Driving speed as a hidden factor behind distribution shift 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Häirekeskus / Jaak Vilo Häirekeskuse väljakutsete analüüs 2021-2022 vilo@ut.ee Detailid
University of Tartu, Tartu, Estonia Efficient Implementation of D2IA on Top of Flink CEP 2021-2022 ahmed.awad@ut.ee Detailid
Riigi Infosüsteemi Amet standardi- ja järelevalveosakond Eesti Infoturbe standardi roll intsidentide kahju vähendamises 2021-2022 mari.seeba@ria.ee Detailid
Kaitseministeerium IKT teenuse osutamise mõõdikud riigiasutuste näitel 2021-2022 jaanika.ait@kaitseministeerium.ee Detailid
Riigi Infosüsteemi Amet Sündmusteenuste monitooring riigi IT-majade näitel 2021-2022 peeter.madisson@ria.ee Detailid
MKM ehitusregistri talitus Päästeameti kasutusloa kooskõlastuse töömahu prognoosija 2021-2022 priit.vohandu@mkm.ee Detailid
Muinsuskaitseamet Otsida võimalusi, kuidas saaks Muuseumide infosüsteemi (MUIS) andmeid parandada ja täiustada andmekaeve vm sarnaste meetodite abiga 2021-2022 mirjam.raabis@muinsuskaitseamet.ee Detailid
KappaZeta Ltd Modelling green-house gas emission and sinks using Earth Observation data 2021-2022 kaupo.voormansik@kappazeta.ee Detailid
SEB Pank AS Possibilities to use Voice AI in customer service in highly controlled and regulated environment 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Using AI/bots to decrease scams in banking sector 2021-2022 kadri.arula@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Computer Vison in banking. 2021-2022 Lennart.kitt@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Machine Translation in banking 2021-2022 Lennart.kitt@seb.ee Detailid
SEB Pank AS Managing business and IT development tasks in same backlog 2021-2022 lauri.greenbaum@seb.ee Detailid
Particular Meschonnic 2021-2022 gberlanga1234@gmail.com Detailid
University of Tartu, Tartu, Estonia Rebooting Trust in X-Road 2022-2023 ahmed.awad@ut.ee Kuulutus Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Blockchain in Edge computing 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory AI-powered cloud usage controlling system in smart home environment 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Profiling the energy usage by the high performance computing centres 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Clustered Edge Intelligence 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory #Blockchain@Edge: Blockchain in Edge computing 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory Online location-based green energy availability prediction in smart buildings 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
Mobile and Cloud Lab Integration of smart environment ontology with IoT devices 2022-2023 chinmaya.dehury@ut.ee Detailid
Wise Plc Exotic latent spaces for sequence autoencoders 2022-2023 egor.kraev@wise.com Detailid
TransferWise Ltd Blending absolute and relative time in autoencoders of variably-spaced sequences 2022-2023 egor.kraev@wise.com Detailid
Riigi Infosüsteemi Amet Andmete valdkonna magistritööd 2022-2023 Taavi.Ploompuu@ria.ee Detailid
Wise Plc Performance comparison of auto-tuned causal inference model architectures 2022-2023 egor.kraev@wise.com Detailid
TartuNLP Aligning contextual vector spaces between different neural systems 2022-2023 fishel@ut.ee Detailid
Arvutiteaduse instituut Extracting the structure of the explanation for the biomedical domain 2022-2023 eduard.barbu@ut.ee Detailid
TartuNLP Sentiment Analysis with more context: Sense-enhanced Sentiment Analysis 2022-2023 somnath.banerjee@ut.ee, rajesh.sharma@ut.ee Detailid
TartuNLP Practical NLP Models for Estonian Language 2022-2023 aleksei.dorkin@ut.ee Detailid
Data Analytics Image Denoising using attention-based deep learning models 2022-2023 muhammad.imran@ut.ee Kuulutus Detailid
Data Analytics Image Fusion for Multi-Focus and Multi-Exposure Images 2022-2023 muhammad.imran@ut.ee Kuulutus Detailid
Data Analytics Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation 2022-2023 muhammad.imran@ut.ee Kuulutus Detailid
Data Analytics Image Registration 2022-2023 muhammad.imran@ut.ee Kuulutus Detailid
Data Analytics Automated Lung Cancer Detection and Classification Using Artificial Intelligence 2022-2023 muhammad.imran@ut.ee Kuulutus Detailid
Autonomous driving lab Repeating self-driving experiments done on Lexus on minicars: Mixture density networks and energy-based models on Donkeycar S1. 2022-2023 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Collaboration project with Estonian National Defence Academy Automatic localization of military tactical plans on the digital map 2022-2023 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Computational music analysis and recommendation Explainability in music deep learning models 2022-2023 anna.aljanaki@ut.ee Detailid
Wise Plc Utilizing meta-learning to recommend causal effect estimators 2022-2023 egor.kraev@wise.com Detailid
Wise Plc Optimal choice of propensity function for automatic causal estimator selection 2022-2023 egor.kraev@wise.com Detailid
Data Group Sytems MongoDB Vs Cassandra: Energy consumption Evaluation and Comparative studies towards Query Energy Efficiency 2022-2023 ahmed.awad@ut.ee Kuulutus Detailid
Data Group system Hard or/and Soft tuning of HADOOP Ecosystem towards query energy efficiency on NoSQL Database 2022-2023 ahmed.awad@ut.ee Kuulutus Detailid
ITS Lab FUSION OF SINGLE POINT LIDAR WITH CAMERA 2022-2023 alireza.akhavi.zadegan@ut.ee Detailid
ITS Lab LOCALIZATION VIA URBAN SOUND SENSORS AND CLASSIFICATION 2022-2023 hadachi@ut.ee Detailid
ITS Lab TRAFFIC COUNT USING ACOUSTICS AND MACHINE LEARNING 2022-2023 kaveh.khoshkhah@ut.ee Detailid
ITS Lab ESTIMATING BIKE ABILITY INDEX IN URBAN SPACES 2022-2023 mozhgan@ut.ee Detailid
ITS Lab BIKE NETWORK CONNECTIVITY ANALYSIS 2022-2023 mozhgan@ut.ee Detailid
ITS Lab Demographic analysis of Tartu Smart Bike users 2022-2023 mozhgan@ut.ee Detailid
Bolt Understanding city characteristics through clustering analysis 2022-2023 sophie.laturnus@bolt.eu Detailid
Bolt Machine learning models for map element detections 2022-2023 sophie.laturnus@bolt.eu Detailid
Bolt Efficient intervention with uplift models 2022-2023 carlos.bentes@bolt.eu Detailid
Bolt Always valid p-values for experiment monitoring 2022-2023 carlos.bentes@bolt.eu Detailid
Bolt Deep Reinforcement Learning for Order Dispatching in Ridehailing 2022-2023 anatolii.prokhorchuk@bolt.eu Detailid
Bolt Solving Vehicle Routing Problem with Constraints for quick grocery delivery 2022-2023 anatolii.prokhorchuk@bolt.eu Detailid
Laboratory for Software Science On The Effectiveness of Optimal Beta Reduction for Datalog Evaluation 2022-2023 brurucy@gmail.com Detailid
Laboratory for Software Science Egg for Relational Algebra 2022-2023 bruno.rucy.carneiro.alves.de.lima@ut.ee Detailid
Bakalaureus (77)
ATI, NLP (keeletehnoloogia) Eesti keele keeleressursse kasutavad mängud (broneeritud) 2019-2020 sven.aller@ut.ee Detailid
Tartu Ülikool, Informaatika A systematic Review of Wireless Infrared Communication 2019-2020 mihkel.kruusi@gmail.com Kuulutus Detailid
ATI keeletehnoloogia Eesti keele keeleressursse kasutavad mängud (broneeritud) 2020-2021 sven.aller@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Human-like speed in curves 2020-2021 tambet.matiisen@ut.ee Detailid
OÜ Fitnessteam Veebilehele uue menüü lisamooduli programmeerimine 2014-2015 info@kaalustalla.ee Kuulutus Detailid
OÜ Fitnessteam Veebilehe kasutajamugavuse analüüs, testimine ja parendamine 2014-2015 info@kaalustalla.ee Kuulutus Detailid
OÜ Fitnessteam Veebilehele mobiiltelefoni aplikatsiooni loomine 2014-2015 info@kaalustalla.ee Kuulutus Detailid
BIIT - TÜ Andmekaeve - üldine 2015-2016 vilo@ut.ee Kuulutus Detailid
BIIT - TÜ Algoritmid, andmestruktuurid 2015-2016 vilo@ut.ee Kuulutus Detailid
OÜ Fitlap Veebilehele mobiiltelefoni aplikatsiooni loomine 2015-2016 info@fitlap.ee Kuulutus Detailid
Parallel Computing Computer Game 2015-2016 benson.muite@ut.ee Kuulutus Detailid
Tartu Ülikool Noodikiri vaegnägijatele 2015-2016 sven.aller@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering Research Group 20 Bachelors thesis topics in software engineering 2015-2016 marlon.dumas@ut.ee Kuulutus Detailid
Programming Languages Kasutajaliideste tegemine Haskellis 2015-2016 kalmer.apinis@gmail.com Kuulutus Detailid
Programming Languages Haskelli RFP teekide uurimine 2015-2016 kalmer.apinis@gmail.com Kuulutus Detailid
Programming Languages Haxl teegi uurimine 2015-2016 kalmer.apinis@gmail.com Kuulutus Detailid
Programming Languages Praktiline funktsionaalne programmerimine 2015-2016 kalmer.apinis@gmail.com Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia, ATI Automaatne küsimustele vastamine ajasemantilise märgenduse põhjal 2015-2016 siim.orasmaa@ut.ee Kuulutus Detailid
Tartu Ülikool, keeletehnoloogia Eesti keele keeleressursse kasutavad mängud 2015-2016 sven.aller@ut.ee Kuulutus Detailid
Arvutiteaduse instituut Andmebaasiprogrammeerimine 2015-2016 harmel.nestra@ut.ee Kuulutus Detailid
Computational Neuroscience @ ATI Extending the Virtual Reality Experiments (VREX) toolbox 2015-2016 jaan.aru@gmail.com Kuulutus Detailid
Computational Neuroscience @ ATI The human Octopus 2015-2016 jaan.aru@gmail.com Kuulutus Detailid
Programmeerimiskeeled ja süsteemid Thonny IDE täiendamine teises masinas (nt. Raspberry Pi) koodi jooksutamise võimalusega 2016-2017 aivar.annamaa@ut.ee Detailid
Eesti Kirjandusmuuseum Tarkvarasüsteemi KIVIKE kasutajate rahulolu analüüs 2016-2017 siiri.parkson@kirmus.ee Kuulutus Detailid
Cryptography Group Post-quantum secure signatures - survey 2016-2017 unruh@ut.ee Detailid
Koolirobootika Programmeerimise ja arvuti õpetamine Digispark näite 2016-2017 alo.peets@ut.ee Detailid
Koolirobootika Eesti keelele optimeeritud 10 sõrme trükkimise harjutustarkvara 2016-2017 alo.peets@gmail.com Detailid
Koolirobootika Internet of Things WeMos näitel 2016-2017 alo.peets@ut.ee Detailid
Estonian Literary Museum Kultuuriloolise veebi Kreutzwaldi sajand olemasoleva: andmebaasi modelleerimine, süsteemi ja kasutusjuhtude analüüs 2016-2017 marlon.dumas@ut.ee Detailid
TÜ keeletehnoloogia Kultuuriloolise veebi Kreutzwaldi sajand kaardimooduli loomine 2016-2017 Sven.Aller@ut.ee Detailid
ATI Loogilise programmeerimise rakendused 2016-2017 tonu.tamme@ut.ee Detailid
ATI Formaalsed meetodid teksti analüüsimiseks 2016-2017 tonu.tamme@ut.ee Detailid
Graafide isomorfismi testimine permutatsioonigraafidel 2016-2017 ahti.peder@ut.ee Detailid
Testikomplekt ainele "Algoritmi ja andmestruktuurid" 2016-2017 ahti.peder@ut.ee Detailid
Arvutiteaduse Instituut, Tartu Ülikool Critical Analysis of Computer Benchmarks 2017-2018 benson.muite@ut.ee Detailid
Distributed Systems Group Gerrymandering 2017-2018 benson.muite@ut.ee Detailid
Software Engineering Logistics Live Information Feed 2017-2018 andreas.meyer@synfioo.com Kuulutus Detailid
Software Engineering Web application for extracting and tagging key information from a court case 2017-2018 evertnolv@gmail.com Kuulutus Detailid
Software Engineering Transferwise ID Document Verification Tool 2017-2018 erkki.muuga@transferwise.com Kuulutus Detailid
Software Engineering Gamified Exercises for Learning 9th-Grade Physics and Geography 2017-2018 leo.siiman@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering Metabolism Epigenetics Distribution of Information in Chromosomes (MEDIC) 2017-2018 rahul.kumar@ut.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering Dashboard for yield manager in car rental company 2017-2018 jaan@rate-chain.com Kuulutus Detailid
Software Engineering Triumf in Me 2017-2018 kadri@triumfin.me Kuulutus Detailid
Software Engineering Ajapaik – crowdsourcing platform for geotagging and rephotographing historic pictures 2017-2018 vahur@ajapaik.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering Training app and information screens for e-governance academy 2017-2018 hannes.astok@ega.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering „Iga tegu loeb“ – andmete visualiseerimise funktsioon Teomeetrisse 2017-2018 minna@teomeeter.ee Kuulutus Detailid
Software Engineering Lab Package Development & Evaluation for the Course 'Software Testing' (MTAT.03.159) 2017-2018 dietmar.pfahl@ut.ee Detailid
keeletehnoloogia õppetool Arvutisõnastiku seletuste automaatne genereerimine ja kontrollimine 2017-2018 heili.orav@ut.ee Detailid
Institute of Education Academic workload calculator 2017-2018 margus.pedaste@ut.ee Kuulutus Detailid
Eesti Kaitsetööstuse Liit Plahvatusmõjusidi simulatsioon 2017-2018 tarvi.tiits@defence.ee Detailid
Cryptography Bachelor theses 2017-2018 unruh@ut.ee Detailid
Keeletehnoloogia Mittesõnalised üksused kõnesünteesis 2017-2018 neeme.kahusk@ut.ee Detailid
TÜ ATI Testikomplekt ainele "Algoritmid ja andmestruktuurid" 2017-2018 ahti.peder@ut.ee Detailid
TÜ ATI Rakenduse programmeerimine 2017-2018 ahti.peder@ut.ee Detailid
HPC centre Creation of a service for processing of sensitive data 2017-2018 ivar.koppel@ut.ee Kuulutus Detailid
Jan Aare van Gent Clustering Faces from the National Archives of Estonia 2017-2018 van_gentjanaare@hotmail.com Kuulutus Detailid
keeletehnoloogia "Translating" (some of) the formalization of NLC from Coq to Agda 2018-2019 erkkil@gmail.com Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetool Thonny IDE täiendamine 2018-2019 aivar.annamaa@gmail.com Detailid
Natural Language Processing Group Automatic Word Sense Discrimination for Estonian 2018-2019 eduard.barbu@ut.ee Detailid
Laboratory for Software Science Tarkvarateaduse lihtsamad perekonnasõbralikud teemad 2018-2019 vesal.vojdani@ut.ee Detailid
Language Technology Chair Quantum Word Sense Disambiguation 2019-2020 eduard.barbu@ut.ee Kuulutus Detailid
Arvutiteaduse Instituut The evolution of topics in the Psychology domain 2019-2020 eduard.barbu@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool LEGO SPIKE PRIME python programmeerimise õppematerjalid 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Hajussüsteemide õppetool Teema võetud - Linux forensics (jälgede ajamine) praktikumiharjutuste koostamine 2021-2022 alo.peets@ut.ee Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetool Õpiprogramm ainele "AA" 2021-2022 ahtip@ut.ee Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetool Testikomplektid ainele "AA" 2021-2022 ahtip@ut.ee Detailid
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetool DEEPMOOC platvormi arendamine 2021-2022 ahtip@ut.ee Detailid
Autnonomous Driving Lab Testing Nividia Drive for small cars in toy town 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Autonomous Driving Lab Making RoverC cars operational and making them follow the walls 2021-2022 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience Group User Interface for an image processing pipeline that generates images useful for experiments in AI/Neuroscience 2021-2022 tarunkhajuria42@gmail.com Kuulutus Detailid
Mobile & Cloud Computing Laboratory A comprehensive survey of smart home technologies 2022-2023 Chinmaya.Dehury@ut.ee Detailid
TÜ ATI Eesti Wordneti visualiseerimine 2022-2023 heili.orav@ut.ee Detailid
Autonomous driving lab Applied project: testing the limits of minicars by making them drive from IoT lab to ADL 2022-2023 ardi.tampuu@ut.ee Detailid
Computational Music Analysis and Recommendation Music discovery interface 2022-2023 anna.aljanaki@ut.ee Detailid
TartuNLP Nimeüksuste ja süntaktiliste märgenduste vahelise kooskõla parandamine 2022-2023 siim.orasmaa@ut.ee Kuulutus Detailid
Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskus Anonümiseerimise tehnikate rakendamine kakskeelsetele andmetele eesti-inglise või eesti-vene keelepaari näitel 2022-2023 martin.luts@eki.ee Kuulutus Detailid
ITS Lab ADAPTIVE DASHBOARD FOR IOT DATA QUALITY ASSESSMENT 2022-2023 hadachi@ut.ee Detailid
Muu (36)
Cybersecurity [TAKEN]Security of RFID/NFC door access cards[/TAKEN] 2019-2020 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Cybersecurity [TAKEN]Web tracking in Estonian news portals[/TAKEN] 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Security of Estonian ID card software distribution and update mechanisms 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Smart-ID resistance to phishing attacks 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity [TAKEN]Mobile-ID protocol between SIM card and mobile phone[/TAKEN] 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Software engineering [TAKEN]Web browser plugin to digitally sign files[/TAKEN] 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Security of Estonian ID card authentication implementations 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Abuse potential of Estonian eID authentication 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Data analysis Analysis of RSA Public Keys Used in the Mobile-ID Solution 2020-2021 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity WiFi Positioning System 2020-2021 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Cybersecurity Digital tachographs and their security risks 2020-2021 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Reverse engineering user authentication in TransbaseCD RDBMS 2020-2021 arnis@ut.ee Detailid
Privacy Tracking personal data usage in Estonian information systems 2020-2021 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Assessing security of wireless keyboard protocols 2019-2020 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Cybersecurity Wireless radio protocol reverse engineering 2019-2020 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Cybersecurity Implementing Kr00k and KRACK wireless network attacks 2019-2020 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Cybersecurity Android malware for interaction with Mobile-ID 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Security of Smart-ID biometric identification solution 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Trustworthy signing time for the Estonian digital signature 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Estonian ID card software vulnerability study 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Rogue Mobile Phone Base Station 2020-2021 danielle.morgan@ut.ee Detailid
Cryptography group Implementing of mix-nets on GPUs 2015-2016 helger.lipmaa@gmail.com Kuulutus Detailid
Keeletehnoloogia, ATI Teadmusbaasi Wordnet andmete automaatne täiendamine 2016-2017 indrek.jentson@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience @ ATI Hallucinations from overweighting of perceptual priors 2017-2018 jaan.aru@gmail.com Detailid
Computational Neuroscience @ ATI Probing the internal world model of the brain 2017-2018 jaan.aru@gmail.com Detailid
Institute of Psychology Psychophysical experiments with neural networks 2017-2018 endel.poder@ut.ee Detailid
Computational Neuroscience Lab Deep learning for cell phenotype classification 2017-2018 daniel.majoral.lopez@ut.ee Detailid
Bioinformaatika Deep learning of yeast protein production efficiencies 2018-2019 leopold.parts@ut.ee Detailid
Software Engineering & Information Systems Group An empirical investigation on wage inequality in Estonian firms 2019-2020 kevin.kanarbik@gmail.com Kuulutus Detailid
Cybersecurity Improving Estonian ID card encryption scheme 2018-2019 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity [TAKEN]Using contactless chip of Estonian ID card for door access control[/TAKEN] 2018-2019 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity [TAKEN]Security analysis of Tartu Smart Bike share system[/TAKEN] 2018-2019 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity [TAKEN]Security analysis of Smart-ID application[/TAKEN] 2018-2019 arnis@ut.ee Detailid
eID,data science [TAKEN]Analysis of digital signature file formats used in Estonia[/TAKEN] 2018-2019 arnis@ut.ee Detailid
Cybersecurity Digital signature validation according to eIDAS legal requirements 2019-2020 arnis@ut.ee Detailid
Eesti Keeleressursside Keskus Eestikeelne sisuotsing sisuhaldussüsteemidele 2019-2020 kadriv@ut.ee Detailid