UT Institute of Computer Science Graduation Theses Topics Registry


Note: The following list only informs about theses topics offered. If you are interested in a topic (not yet selected by a student), please contact the person who offered the topic to discuss prerequisites and further requirements that need to be fulfilled. Only after mutual agreement between you and the supervisor has been reached, you can actually select the topic for your Bachelor or Master theses.

Year: 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 ALL
Keywords such as: #analysis #smartphone_application
Organization Topic Period Application email
Master, Bachelor (22)
keeletehnoloogiaKeele evolutsiooni modelleerimine | Modeling language evolution2018-2019erkkil@gmail.comDetails
keeletehnoloogiaTavakeele morfoloogia, süntaksi, semantika ja/või pragmaatika tüübiteoreetiline formaliseerimine ja teoreemitõestus | Type-theoretical formalization and theorem proving in natural language morphology, syntax, semantics and/or pragmatics2018-2019erkkil@gmail.comDetails
Coding and Information Transmission1. Packet loss correction in vehicle communication networks2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetails
Coding and Information TransmissionVideo and image compression for networks2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetails
Coding and Information TransmissionError-correcting codes for 5G2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetails
Coding and Information TransmissionWavelet based image denoising2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetails
Coding and Information TransmissionContext-based lossless image compression2018-2019irinaboc@ut.ee, vitaly.skachek@ut.eeDetails
Ketita LabsDesign and Implementation of an IDE for a Quantum Programming Language2018-2019dotheis@ut.eeDetails
Ketita LabsDesign and Development of As-You-Type Visualization of Code as Quantum Circuit2018-2019dotheis@ut.eeDetails
Eesti KirjandusmuuseumSÜSTEEMI RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE2018-2019siiri.parkson@kirmus.ee AdDetails
Eesti KirjandusmuuseumInfoturbe-alaste reeglite järgimise motiveerimine. Teooria ja eksperimendid.2018-2019siiri.parkson@kirmus.ee AdDetails
Eesti KirjandusmuuseumIT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus2018-2019siiri.parkson@kirmus.ee AdDetails
Natural Language ProcessingTopics in NLP2018-2019sirts@ut.eeDetails
Mobile & Cloud Computing LaboratoryInternet of Things, Mobile & Cloud Computing topics2018-2019jakovits@ut.eeDetails
Software EngineeringTopics in Software Engineering and Information Systems2018-2019marlon.dumas@ut.eeDetails
PLASAll topics from the Chair of Programming Languages and Systems / Kõik programmeerimiskeelte ja -süsteemi õppetooli teemad2018-2019plas@cs.ut.eeDetails
UT ICS research group of natural language processingFaster neural machine translation2018-2019fishel@ut.eeDetails
TÜ, ATI, keeletehnoloogiaTeksti lihtsustamine (juba broneeritud)2018-2019sven.aller@ut.eeDetails
TÜ, ATIMuusika automaatne analüüs ja genereerimine (juba broneeritud)2018-2019sven.aller@ut.eeDetails
TÜ genoomika instituutSagedaste haiguste tekkeradade bioinformaatiline uurimine ning ennustamine2018-2019toomashaller@gmail.comDetails
Natural Language ProcessingConcept Similarity Computation using Text and Images2018-2019eduard.barbu@ut.eeDetails
Tartu ObservatooriumHomogeensete objektide piiride eristamine aerofotodelt ja laserskaneerimise andmestikust näidistel põhineva masinõppe abil / Application of machine learning for the mapping of homogeneous patches from aerial images and laser scanning data2018-2019Mait.Lang@to.ee AdDetails
Master (1)
Laboratory for Software ScienceTopics in Static Analysis Engineering2018-2019vesal.vojdani@ut.eeDetails
Bachelor (4)
keeletehnoloogia"Translating" (some of) the formalization of NLC from Coq to Agda2018-2019erkkil@gmail.comDetails
Programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetoolThonny IDE täiendamine2018-2019aivar.annamaa@gmail.comDetails
Laboratory for Software ScienceTarkvarateaduse lihtsamad perekonnasõbralikud teemad2018-2019vesal.vojdani@ut.eeDetails
Natural Language Processing GroupAutomatic Word Sense Discrimination for Estonian2018-2019eduard.barbu@ut.eeDetails
Other (1)
BioinformaatikaDeep learning of yeast protein production efficiencies2018-2019leopold.parts@ut.eeDetails
ati.study@lists.ut.ee