Valminud lõputööd (sisestamine) Lõputööde teemad (sisestamine)
Perenimi Eesnimi Pealkiri    
Magister (96)
- Gagandeep Singh EEG allika lokaliseerimine: masinaõppe lähenemisviis PDF Detailid
- Manoj Kumar Serveriprii arvutus värkvõrgu jaoks PDF Detailid
Abbasi Awais GDPR rakendamine lennuettevõtte kontaktkeskuses PDF Detailid
Abel Olev Juhtumiuuring: parkimislahenduse analüüs, kasutades jagatud andmebaasi teenust Corda PDF Detailid
Adewale Ayobami Reisiaegade ennustamine kasutades algpunkt-sihtpunkt maatriksit ja tehisnärvivõrke PDF Detailid
Affia Abasi-Amefon Elektrooniliste kaubandussüsteemide turvariski juhtimine PDF Detailid
Akande Adefisayo Blockchaini häiriv jõud kindlustusvaldkonnas PDF Detailid
Algma Diana Servade tahumise algoritm PDF Detailid
Altundaş Sercan Mängu tegevuse lindistamisel põhinev tehisintellekti süsteem mitte-mängija tegelastele PDF Lisad Detailid
Aluko Victor Olugbenga BigSQL süsteemide võrdlusuuring PDF Detailid
Ausen Kristina Didaktilise õppematerjali koostamine kursuse “Koolirobootika I” põhikooli robootika osas PDF Detailid
Avanashvili Shalva Arvamustel põhinev rakenduste soovitussüsteem PDF Detailid
Avramenko Valeriia Elektrijaamadele suunatud hübriid terrorirünnaku kulude-tulude analüüs PDF Detailid
Bachynskyi Artem Emotsionaalse seisundi tuvastamine füsioloogiliste signaalide baasil PDF Detailid
Bolotnikov Stepan Kursus "Koostöövahendid tarkvaraarenduses" PDF Lisad Detailid
Çelebi Ilhan Privacy Enhanced Secure Tropos: Modelleerimiskeel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) vastavuse jaoks PDF Detailid
Cherednychenko Oleksandr Visuaalselt efektiivsete ja intuitiivsete modelleerimisteadete disainimine turvariski juhtimiseks PDF Detailid
Dashko Leonid Monokulaarsetelt piltidelt tee tuvastamine ja eristamine kasutades tehisnärvivõrke PDF Detailid
Del Maksym Fraasipõhine juhendamata masintõlge: fraasiesitused PDF Detailid
Elazazy Ahmed Ali Abdelrahim Ali HoneyProxy implementeerimine pilvekeskkonnas Docker konteineritel põhineva HoneyFarm lahendusega PDF Detailid
Ellen Marelle Soovitusprogrammi optimeerimine masinõppe abil idufirma Promoty näitel PDF Detailid
Filipczak Karina Turvateadlikkuse testimine avatud lähtekoodi vahenditega – suunatud andmepüük PDF Detailid
Gogiashvili Giorgi Ülevaade automaatprogrammeerimise hetkeseisust PDF Detailid
Granada Geraldine King Ettevõtte Siav automaatse tekstiklassifikaatori täiustamine PDF Detailid
Heiser Theodore Andmenihe ja tõenäosuslike klassifitseerijate kohandamine PDF Detailid
Hinno Risto E-kirjade klassifitseerimine masinõppe abil Maanteeameti näitel PDF Detailid
Hint Külli Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine HD Forest ASi tugiteenuste efektiivsemaks muutmisel PDF Detailid
Islami Lejla Põlvkondade erisuste hindamine sotsiaalse manipuleerimisrünnetega (Social Engineering attacks). Y-põlvkonna (millennial) ja beebibuumi ajastul sündinud põlvkonna võrdlus PDF Detailid
Jaanhold Krister Automatiseeritud kliendikontaktide analüüs finantstehnoloogia sektori näitel PDF Detailid
Järvpõld Kaur Äriprotsesside ennestusseire kasutades multiperspektiivseid a priori teadmiseid PDF Detailid
Jüristo Kaspar Kuidas viia läbi õngitsuskirja eksperimenti PDF Detailid
Käärik Kristiina Programmeerimise MOOCidele registreerumise motivatsiooni seos osalejate taustaandmetega PDF Detailid
Kaasik Madis Rakendus toetamaks mitmevaatelise süsteemi arendamist turvariskide haldamise kaudu PDF Detailid
Kängsepp Markus Konvolutsiooniliste närvivõrkude kalibreerimine PDF Detailid
Kasekamp Tõnis Veebipõhine tööriist ennetava protsessijälgimise uurimise toetemiseks PDF Detailid
Kenchoshvili Mikheil Sündmuste logi alusel tööstiili tuvastamise tööriist PDF Detailid
Kerik Liisi Funktsionaalse programmeerimiskeele liigisüsteem PDF Lisad Detailid
Kiik Andres Äriprotsesside dekompositsioon asjade interneti perspektiivist PDF Detailid
Kiis Tanel Peatuste tuvastamine ja mobiilpositsioneerimise asukohatäpsuse parandamine PDF Detailid
Kilu Erki Tarkvara arendusprotsessi parendamine kasutades väledaid meetodeid finantsinstitutsioonides. LHV Panga juhtum PDF Detailid
Kivisoo Kersti Pythoni programmeerimise algõppe e-kursuse „Programmeerimise alused” läbiviimine kombineeritud õppena koolis PDF Detailid
Koppel Madis-Karli Suuremahuline tunnusehõive veebiandmetest PDF Detailid
Kopylash Vladyslav Ethereumi baasil kinnisvara rakendus koos võltsimiskindla dokumendihoidlaga PDF Detailid
Kunsing Sven Klientide lahkumise ennustamine masinõppega SEB pensionifondide näitel PDF Detailid
Laumets-Tättar Annika Siseruumides inimeste liikumise käitumise ja muutumise modelleerimine ning simuleerimine PDF Detailid
Liivlaid Hedi Eriarstiabi haigestumusstatistika võrdlus Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa andmestikes PDF Detailid
Lõmps Joonas Optilist käekirjatuvastust mõjutavad tegurid PDF Lisad Detailid
Luberg Karl-Kristjan Inimese keha pooside tuvastamine neurovõrkude abil kasutades klassipõhiste andmete augmenteerimist PDF Detailid
Luomala Mikko Küberjulgeoleku efektiivsuse hindamine PDF Lisad Detailid
Lytvyniuk Kateryna Sotsiaalmeedias informatsiooni hajumise ennustamine PDF Detailid
Mateush Artem Automatiseeritud makse klassifikaator jaepanganduses PDF Detailid
Meier Heidi Õppijate käitumismustrid programmeerimisülesande lahendamisel: logifailide analüüs PDF Lisad Detailid
Mendelman Karl Organisatsiooni kaardistamine kasutades avalike dokumentide metaandmeid PDF Detailid
Mir Talha Mahin Mobiilset koodi mahalaadimist soodustavad mudelid, et parandada selle kohanemisvõimet PDF Lisad Detailid
Mitt Sven Plokiahela rakendus – Hyperledger Fabric uuring PDF Detailid
Mohamed Ghada Zakaria Sotsiaalse rämpspostituse avastamine Facebooki platvormil PDF Detailid
Noboa Martillo Luis Gerson Holograph: Sündmuste logisid kasutav rakendus hindamaks ressursi jaotamise mõju äriprotsesside efektiivsusele PDF Detailid
Nugis Raul Digitaalselt allkirjastatud BDOC ja ASiC-E failide kohtuekspertiisis huvipakkuvad omadused klassikalistel kõvaketastel PDF Lisad Detailid
Õispuu Brait Ajateenijatelt kogutud andmete visualiseerimine veebiliideses ja enneaegselt reservi minemise põhjuste ennustamine PDF Detailid
Omisakin Oluwatobi Samuel Sõltuvus mooduli suuruse, alternatiivkulu ja vigade vahel PDF Detailid
Oras Andres Võrgus olev õppus tehnilise spetsialisti küberintsidendi raporteerimisoskuse individuaalseks hindamiseks ja parendamiseks PDF Detailid
Orenge Antony Plokiahelapõhine lahendus käsitööehete päritolu jaoks PDF Detailid
Pak Liset Marleen Tekstikaeve rakendamine isiksusetestidel personali värbamise eesmärgil PDF Detailid
Park Liisi Proaktiivsete avalike teenuste arendamine Tartu linna teenusteportfelli näitel PDF Detailid
Plangi Siim Mobiilsete sensorite integratsioonil põhinev reaalajaline lokaliseerimine ja jälgimissüsteem PDF Detailid
Plemakova Viktoria Sõidukite tuvastus kasutades konvolutsioonilisi närvivõrke PDF Detailid
Prokopov Anton Kõrge väärtusega sihtmärkide avastamine PDF Detailid
Räni Erik Küberturvalisuse suundumuste prognoosimismudel PDF Detailid
Rebane Raul-Martin Post-kvant turvalised ajatempliprotokollid PDF Detailid
Ristikivi Alvar Elektroonsete terviseandmete terviklikkuse tagamine PDF Detailid
Ruus Risko Kollektiivse tarkuse võrdlemine filmikriitikute arvustustega: uurimustöö filmide kassatulu ennustamise kohta PDF Detailid
Salumaa Sten-Oliver Konvolutsionaalsed tehisnärvivõrgud rakupiltide segmenteerimiseks PDF Detailid
Sepp Andreas Lõpmatu protseduurilise taristuga maailma genereerimine PDF Lisad Detailid
Shahverdi Elkhan Big Stream'i töötlemissüsteemide toimivuse võrdlev hindamine PDF Detailid
Shapaval Raman IoT-süsteemide turvalisuse riskijuhtimine PDF Detailid
Siiber Marten Tarkvara lugemiskiiruse arendamiseks PDF Lisad Detailid
Sing Eduard Metamudelile toetuv meetod äriprotsessi vastavusse viimiseks Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega PDF Lisad Detailid
Sirgmets Marit Protsessikaeve diagrammide kujundamise raamistik PDF Detailid
Skydanienko Vasyl Andme toega sünteetilise logi genereerimine deklaratiivsetele protsessimudelitele PDF Detailid
Slobozhan Ivan Hübriidsed soovitused finantsasutuse jaoks PDF Detailid
Sõgel Kristin Hajutatud andmebaaside tehnoloogia ja pangaväline kohustuslik raporteerimine panganduses PDF Detailid
Soome Toomas Boot programmi portimine ja arendamine PDF Detailid
Soonberg Maarja Töötajatest tulenevate infoturbe riskide analüüs Eesti Kirjandusmuuseumi näitel PDF Detailid
Soto Velázquez Jesús Antonio OpenHAB-põhise targa kodu turvamine kasutajate autentimise ning autoriseerimise abil PDF Detailid
Sukhorukov Maksym Võrguteadusel ja dokumentide sarnasusel põhinev töökohtade soovitussüsteem PDF Detailid
Täht Marko Reaalajas koopa lõhkumine kasutades 3D Voronoid PDF Detailid
Tars Sander Mitme-domeenne tehisnärvivõrkudel põhinev masintõlge PDF Detailid
Tättar Andre Juhendamata masintõlge kasutades keeltevahelisi fraaside vektoresitusi PDF Detailid
Tertychnyi Pavlo Madala kvaliteediga sõrmejäljepiltide klassifitseerimine PDF Lisad Detailid
Tkachuk Dmytro Arvutusesteetika ja tööstiili identifitseerimine PDF Detailid
Toma Yurii Masinõppe abil mittekodeerivate geneetiliste variantide mõju hindamine transkriptsioonifaktorite seondumisele PDF Detailid
Toraman Erdem Äriprotsessi hälvete visualiseerimine ajaskaala skeemidega PDF Detailid
Tyshchenko Yevhen Depressiooni ja ärevuse tuvastamine blogipostituste andmete baasil PDF Detailid
Valgma Lembit Automatiseeritud ning interaktiivne tööprotsess korrektse staatilise analüüsi kasutajasõbralikkuse parandamiseks PDF Detailid
Värva Indrek Autonoomsuse ja tõhususe kompromisside tuvastamine Ethereumi baasil arendatud kinnisvara rakenduses PDF Detailid
Zaitsev Artem STSi ja ArchiMate'i võrdlus turvalisuse modelleerimisel PDF Detailid
Bakalaureus (71)
Adamson Ainika Meetod tõenäosusliku ravimisoovituse andmiseks osalise geeniinfo põhjal PDF Detailid
Äkke Kerstin Peeglite kasutamine arvutimängus PDF Lisad Detailid
Antoškin Vjatšeslav Metaheuristika analüüs ümberjaotamise puhul PDF Lisad Detailid
Astok Harald Java turvaaukude leidmine staatilise analüüsiga: millest probleem? PDF Detailid
Baum Andreas Reeglipõhine inimese asukoha ja tegevuste tuvastamine ruumisensorite järgi PDF Detailid
Belinska Maria Veebirakendus Dag University haldamiseks PDF Detailid
Belogrivov Stanislav Veebirakenduste loomine äriparkla jaoks PDF Detailid
Hendrikson Helen MOOCi "Programmeerimise alused" ülesannete lahenduste analüüs PDF Detailid
Hünerson Germo Ethereumi ja Corda plokiahela platvormide võrdlev analüüs PDF Lisad Detailid
Jaakson Henri-Martin Toitumisnõustaja veebirakendus PDF Lisad Detailid
Janno Madis Protseduuriline 2D olendite genereerimine PDF Lisad Detailid
Juusu Janar Veebiliides IoT seadme seadistamise kiirendamiseks SmartVendis PDF Detailid
Kääp Veiko Java virtuaalmasina mitme siluri puhverserver PDF Detailid
Kambla Cardo Tegevuse tuvastamine kodukeskkonnas siluettide põhjal PDF Detailid
Kattai Kevin Erinevate integratsioonitööriistade võrdlus Playtechi näitel PDF Detailid
Keršis Richardas Mängija emotsioonide sõltuvus ausatest mängu disaini faktoritest ja välistingimustest PDF Detailid
Kirotar Silver Reaalajas strateegia platvormidel arvutimängu disain PDF Lisad Detailid
Kitse Kristjan Visuaalne valge müra keskkond virtuaalreaalsuses PDF Detailid
Konovalov Daniil 2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside näitel PDF Detailid
Konovalova Inga Andmetöötluse mooduli pandas õppematerjalide koostamine programmeerimise kursustele PDF Detailid
Kotkas Kristen Programmeerimise algkursuste eksamid PDF Detailid
Kriisk Joonas Monotoonsuse mõõtmine mitmeklassi klassifitseerimisel PDF Detailid
Krjutškov Rodion Kaamera komponent ESTCube-2 missiooni juhtimissüsteemi jaoks PDF Detailid
Kuhi Jaagup Volumeetriliste pilvede renderdamine PDF Lisad Detailid
Lall Andrus Praktikumimaterjal: kombinatoorne testimine PDF Lisad Detailid
Leego Steven Organisatsiooniliste andmetöötlustoimingute hindamise lähenemine GDPR vastavuse saavutamiseks PDF Lisad Detailid
Leemet Alar Kõiketeadev silur arenduskeskkonnale Thonny PDF Detailid
Liivamägi Silver Jooksu jälgija – Androidi rakendus rühmaspordiks PDF Detailid
Lill Oliver-Matis Bitcoini skaleerimine spetsialiseerumise abil PDF Detailid
Lõhmus Toom Programm funktsiooni ajalise keerukuse leidmiseks PDF Detailid
Maaroos Karl-Jaak Akadeemilise töökoormuse kalkulaator PDF Detailid
Meeksa Andra Laura Õppevideote rakendamine programmeerimise kursustel PDF Detailid
Moppel Jan Sokraatiline juturobot PDF Lisad Detailid
Mõškovski Stanislav Veebipõhine raamistik äriprotsesside jälgimise tehnikate hindamiseks PDF Detailid
Muhhin Mark Ülesannete komplekt ainele „Teeme ise arvutimänge - algus” PDF Detailid
Nikolajev Aleksander Delta õppehoone visualiseerimine ja optimeerimine PDF Lisad Detailid
Oja Tiit JVM profileerimise jõudluse optimeerimine Honest Profileri baasil PDF Detailid
Oro Ervin Delta uuendused ESTCube-2 pardaarvuti tarkvarale PDF Detailid
Õunap Ted Edward Veebisaidi loomine ettevõttele Rigor OÜ PDF Detailid
Pašenkov Edgar Õpilaste motivatsioon osalemaks programmeerimisalasel MOOCil PDF Detailid
Patte Ingrid Õpiharjumuste päevik Graphbook v.2 PDF Lisad Detailid
Peterson Markus Dockeri konteinerite kaughaldus IoT seadmetes PDF Detailid
Poolakese Andri Protsessori valimine lauaarvutisse jõudlustestide ja mängude testimise põhjal PDF Lisad Detailid
Puusepp Kristjan Mitmeotstarbeline Androidi rakendus meeldetuletuste ja kulutuste haldamiseks PDF Detailid
Puusepp Mihkel Tarkvaralabor OÜle Korto kasutajaliidese loomine PDF Lisad Detailid
Raju Hiie-Helen Praktikumimaterjal: silumine PDF Detailid
Randoja Riana Praktikumimaterjal: Veebirakenduse testimise automatiseerimine PDF Detailid
Raudsepp Siim Volumeetrilise udu renderdamine PDF Lisad Detailid
Ruusmann Laura Gaussi protsesside usaldusvahemik PDF Detailid
Saan Simmo Abstraktsete domeenide omaduspõhine testimine PDF Detailid
Saarmann Kristiine Kvantturvaline mündiviske protokoll kasutades kollaps-siduvaid kinnistusskeeme PDF Detailid
Saks Janar Eestikeelsete tekstide sisukokkuvõtja EstSum edasiarendamine PDF Detailid
Saveljev Elisaveta Õppematerjalide koostamine teemal Bootstrap (Projekt „Noored koodi“) PDF Detailid
Sepp Robert Automaattestide loomine andmebaasile Edu PDF Lisad Detailid
Sheshko Anna Õppematerjalide koostamine teemal ”HTML” (Projekt “Noored koodi”) PDF Detailid
Storožev Miron Graatsiliste graafide arvjada leidmine kasutades paralleelarvutusi PDF Detailid
Teesaar Egert Georg Sobiva headusmõõdu valimine binaarsete klassifitseerimisüles-annete korral PDF Detailid
Teigar Henry Vastuvõetud signaalide tugevusel põhinev lokaliseerimine siseruumides PDF Detailid
Tõnissoo Ako R-i põhised targa kodu analüüsilahendused PDF Detailid
Toots Aivo Tugitööriist äriprotsessimudeli ja -notatsiooni privaatsuslaiendusele PDF Detailid
Tšugunov Anton Shuriken Way – mõistatusmäng Android-seadmetele PDF Lisad Detailid
Urbanik Madli Osalejate matemaatika motivatsioon MOOCil „Programmeerimise alused õpilastele“ PDF Detailid
Urvik Mariana Tarkvarasüsteemi KIVIKE kasutajate rahulolu analüüs PDF Detailid
Välja Lauri Kalastuskirjade ohtlikkus tehnoloogiaettevõtte näitel PDF Detailid
van Gent Jan Aare Eesti Rahvusarhiivi digiarhiivi nägude klasterdamine PDF Detailid
Veromann Toomas Aleksander Embedded Linuxi baasil targa kodu keskseade PDF Detailid
Veskus Karl Ethereum versus Fabric – võrdlev analüüs PDF Detailid
Viljamaa Oliver Kasutaja tajutava laadimise mõõdikute mõju konversioonimäärale mõõtmine ettevõtte TransferWise kontekstis PDF Detailid
Voitenko Andrei Delta õppehoone keskkonna visualiseerimine PDF Lisad Detailid
Žadan Denis Liiklustestid Android platvormil PDF Detailid
Zimmermann Margret II tüüpi diabeedi ravikulude hindamine Eesti Haigekassa eriarstiabi arvete alusel PDF Detailid