Valminud lõputööd (sisestamine) Lõputööde teemad (sisestamine)
Perenimi Eesnimi Pealkiri    
Magister (27)
- Hendri Lakoonilise nullteadmusargumendisüsteemi optimiseeritud implementatsioon PDF Lisad Detailid
Agen Olga Vektormasinate paralleeliseerrimine PDF Detailid
Altuhhova Olga Modelleerimiskeele laienduste väljatöötamine turvalisuse riskide juhtimiseks äriprotsesside analüüsimisel PDF Detailid
Bagheri Mehrdad Erineva kriitilisusega ülesannete veakindel planeerimine mitmetuumaliste süsteemides Detailid
Elbre Egon Paralleelne Mustriotsing PDF Detailid
Fishman Dmytro Kiired ligikaudsed päringud maksimaalse korrelatsiooni leidmiseks PDF Detailid
Floreskul Volodymyr Mälusäästlik kiire ligikaudne lühima tee otsing suurtes graafides PDF Detailid
Gaiduk Maria Videojuhised programmeerimise aluste kursustel PDF Detailid
Haav Liisi Rollipõhine dekompositsioon vidinail baseeruvate oleku jagamise, salvestamise ja taastamise toega ärirakenduste mitme eksemplariga käivitamiseks PDF Detailid
Hendrikson Sven FIRST LEGO League Eesti haldussüsteem PDF Lisad Detailid
Jafari Zahra Eri kriitilisusega ülesannete planeerimise meeetod Detailid
Jets Katrin Tekstikorpusest kollokatsioonide tuvastaja PDF Lisad Detailid
Kaljuve Marti Mitmeplatvormiline veebidokumentide pildistamise lahendus PDF Detailid
Kallas Priit Tõenäosuslik Jalgpalliroboti Lokaliseerimine PDF Detailid
Karaca Halil Ibrahim Asutuse sisene ainu-tarbijaga ettevõtte tarkvara andmekihi migratsioon Azure pilve keskkonda: Mitme -tarbijaga andmekihi juhtumiuuring PDF Detailid
Kuzovkin Ilja Interaktiivne kohandamisvõimeline õppimine: uus lähenemine aju-arvuti liidese süsteemi õpetamiseks PDF Detailid
Mäesalu Hans Automaatne reeglitel põhinev veebilehe struktuurimallide valimine ja rakendamine PDF Detailid
Martjušev Jevgeni Efektiivsed algoritmid kontseptsiooninihke leidmiseks äriprotsessides. PDF Lisad Detailid
Onchukova Anastasiia Turvalisuse riskihaldus kasutades väärkasutamise juhtumeid ja pahatahtliku tegevuse diagramme PDF Detailid
Pankova Alisa Privaatsust säilitav lineaarne planeerimine PDF Detailid
Potisepp Karl Suuremahuline pilditöötlus MapReduce baasil PDF Lisad Detailid
Pullonen Pille Kahe osapoolega turvaline ühisarvutus: efektiivne Beaveri kolmikute genereerimine PDF Detailid
Rungi Kerli Test Maturity Model Integration (TMMi) Mudeli Praktiline Uurimus PDF Detailid
Semenenko Nataliia Masinõppel põhinev veebilehtede ühilduvusdiagnostika PDF Detailid
Tark Kaarel Dünaamiline rollipõhine ligipääsu kontroll XML dokumentidele PDF Lisad Detailid
Uiboupin Ats Keskkonnapõhise konfiguratsiooni eraldamine rakenduse arhiivist PDF Detailid
Vels Martin Tarkvara analüütiliste HPLC protseduuride valideerimiseks PDF Lisad Detailid
Bakalaureus (60)
Alavere Mihkel Uue dialoogsüsteemi loomine veebipõhiste dialoogsüsteemide raamistiku abil PDF Detailid
Alman Anti Piiratud võimsusega regulaaravaldistele sobituvate sõnade loendamine PDF Detailid
Amer Gustav LEGO Mindstorms NXT komplektiga ühilduv Vernier’ vererõhumõõtja PDF Detailid
Bakhoff Märt Turvaline üldotstarbeline võrdõiguslikest sõlmedest koosnev kattevõrk PDF Detailid
Gritsuk Julia Tudengite õpiharjumuste jälgimise päevik PDF Lisad Detailid
Halapuu Pätris Partnervõrgul baseeruva hajusa failijagamissüsteemi loomine kasutades Mobile Host’i PDF Detailid
Hion Juhan Make It White - valge tasakaalu rakendus iOSile PDF Detailid
Jaggo Jaanus JavaScripti staatilise koodianalüsaatori loomine teenusena PDF Lisad Detailid
Jagomägis Erich Erinevad meetodid ja nende võrdlus rändkaupmehe probleemi lahendamisel PDF Lisad Detailid
Johanson Mats Veebirakenduse monitoorimislahenduse realiseerimine Eesti Töötukassa infosüsteemi näitel PDF Detailid
Kadakas Valdur Teadusarvutusteks mõeldud väikese jõudlusega pilvede loomine OpenStacki näitel PDF Detailid
Kangro Kairi Multilineaarsetel kujutustel baseeruvast atribuudipõhisest krüpteerimisest loogikaskeemide jaoks PDF Detailid
Kärner Mati Avatud lähtekoodiga veebipõhiste kasutajaliideste raamistike võrdlus PDF Lisad Detailid
Käsper Taivo Dünaamilist andmebaasiskeemi nõudvate rakenduste andmemudelite esitamise võimalused ja iseärasused PDF Detailid
Kelt Kristjan Muutumatud andmetüübid konkurentses programeerimises Cloure keele näite varal PDF Detailid
Kibal Joosep Tekstülesannete lahendamise programmi funktsionaalsuse täiendamine PDF Lisad Detailid
Kiik Andres LEGO Mindstorms NXT juhtimine mobiilsete seadmetega PDF Detailid
Kohler Kaarel LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduv aeglase kiirenduse sensor PDF Lisad Detailid
Kohler Kaspar LEGO Mindstorms NXT-ga ühilduv Vernier’ südametöö monitor PDF Detailid
Konga Ants Kohalike omavalitsuste eelarve koostamise veebiinfosüsteem PDF Detailid
Konovalov Nikolai LEGO Mindstorms NXT robotite programmeerimine NXC keeles PDF Detailid
Kotka Taavi Spetsifitseerimine vs prototüüpimine: lahendus kollase kassi probleemile PDF Detailid
Kruup Mari-Liis Motiivide leidmine lühikestest peptiididest PDF Detailid
Kruusamäe Lauris Mobiilsetele kasutajatele sensoritelt kogutud keskonnapõhiste andmete energiateadlik edastamine PDF Lisad Detailid
Lall Joosep Andmebaaside haldamine mobiiliga Androidi näitel PDF Detailid
Lippmaa Kaspar Veebirakendus, mis aitab transpordi- ja logistikaettevõtetel sõite planeerida PDF Detailid
Masing Karl-Oskar Teadusarvutuse tööaja ennustaja PDF Lisad Detailid
Nirk Andres Adaptiivne Metronoom Androidile PDF Detailid
Ojavee Rain Tervise infosüsteemiga liidestumine haigla infosüsteemi LIISA näitel PDF Detailid
Paju Ando UTF-8 kodeeringu toe lisamine programmile Lingua::Ident PDF Lisad Detailid
Pärn Heiki Graafiülesannete lahendamise keskkond PDF Lisad Detailid
Pärn Pille Ubuntu skeemiredaktori Dia lokaliseerimine eesti keelde PDF Lisad Detailid
Pool Tõnis Lähtekoodi pidev integratsioon funktsionaalsete harudega arendusmudelis PDF Detailid
Porkveli Margus Eesti IT magistrite karjäär PDF Detailid
Raagmaa Raido LEGO Mindstorms NXT-ga ühilduv LEGO Taastuvenergia komplekt PDF Detailid
Raudsepp Erik Süsteemi disain ja re-disain Tartu Üliõpilasküla näitel PDF Lisad Detailid
Raudsepp Erik Süsteemi disain ja re-disain Tartu Üliõpilasküla näitel PDF Lisad Detailid
Raudvere Uku Lihtsate eesti keele lausete grammatika tuletamine korpusest geneetilise algoritmiga PDF Detailid
Reinloo Kristjan Tulemüüride taga paiknevate nutitelefonide adresseerimine PDF Detailid
Ritso Kristiina Virtualiseeritud nutitelefoni platvormi skaleerimine pilvekeskkonnas PDF Lisad Detailid
Roose Roland MySQL, Sybase ja Oracle andmebaaside varundamine ja taaste PDF Lisad Detailid
Samma Veiko Relatsiooniliste andmebaaside haldussüsteemide võrdlus PDF Detailid
Sarri Annemari Vabavaralised noodigraafikaprogrammid PDF Detailid
Sepp Sander SAP Sybase SQL Anywhere veebiteenused PDF Lisad Detailid
Sokk Ville Tekstuurisüntees rastergraafikaredaktorile GIMP PDF Detailid
Stroom Sander Lause- ja predikaatarvutuse valemite teisendamise õpiprogrammi täiendamine PDF Lisad Detailid
Tarbe Karl Alglaadur ESTCube-1 käsu- ja andmehaldussüsteemile ja kaameramoodulile PDF Lisad Detailid
Tiidla Marko Tartu Ujumisklubi infosüsteemi arendus PDF Detailid
Tiidla Priit Rütmituvastus Androidil PDF Detailid
Timašjov Dmitri Kiire kaardiliides mahukate vektorandmetega PDF Lisad Detailid
Tomozov Pavel Ristsõna koostamine kasutades kitsenduste rahuldamist ja libalõõmutamist PDF Lisad Detailid
Toodo Elinor Rokkmuusika alastiilide klassifitseerimine tugivektormasinatega PDF Detailid
Traks Andres Visuaalne IT-infrastruktuuri haldamine PDF Detailid
Trukits Allan Teaduslikus arvutusprotsessis riistvara virtualiseerimise hind PDF Detailid
Türk Arli Kasutajaliidesepõhiste automatiseeritud regressioontestide komplekti loomine PDF Detailid
Väljur Robert Eesti IT ettevõtjate lootus kõrgkooli lõpetajatele PDF Detailid
Vallaots Allar Küberkaitsealane õppemoodul sideväelasest ajateenijatele Detailid
Vellak Mart Orbitaaldünaamika teegi OREKIT kasutamine satelliitside kontaktide optimaalseks planeerimiseks PDF Lisad Detailid
Zirk Kristi Reeglipõhine ühestaja eesti keele jaoks PDF Lisad Detailid
Ziugand Ragnar Geoandmebaasid ja indeksid PDF Detailid