Valminud lõputööd (sisestamine) Lõputööde teemad (sisestamine)
Perenimi Eesnimi Pealkiri    
Magister (38)
- Jake Tom Hinnang infosüsteemide kohustulikust kasutamisest põhjustatud kasutajatõrgetele äriprotsessi mudeli põhjal PDF Detailid
Alavere Mihkel Algajate ja ekspertide äriprotsessi mudelite võrdlus PDF Detailid
Bakhoff Märt VDE integreerimine F2F raamistikku PDF Detailid
Bzhalava Zurab Looma „GPS“ süsteemi uurimine: Masinõppimise kaudu hipokampuse funktsiooni tundma õppimine PDF Detailid
Ding Wei Kombineeritud teenustega koostööl põhineva sisu mashupi raamistik PDF Lisad Detailid
Gizaw Musie Kebede Süva analüüsi protsessi vahendite võrdlev hindamine PDF Detailid
Guerrero Topete Jesus Agustin L* protsessikavandamismudeli laiendamine kvaliteedijuhtimise ning äriparandustööriistade ja -tehnikatega PDF Detailid
Guler Sevil Turvaline Bitcoin Rahakott PDF Detailid
Halapuu Pätris Sensori-teadliku ülesannete juhtimise süsteemi disain ja realisatsioon kohanduvatele protsessidele küber-füüsilises keskkonnas PDF Detailid
Halapuu Siim Eluslooduse klassifikatsioonide haldamise andmebaas ja veebiliides PDF Lisad Detailid
Ilgün Ilgün Tööriistad tarkvaraprojekti andmete kogumiseks ja integreerimiseks PDF Detailid
Jofré Mariano Hedberto Asukohaandmetest seisu- ning liikumisepisoodide tuvastamine PDF Detailid
Joshua Oluwaseni Raamistik energiatõhusa mobiilse pilvandme jaotamiseks PDF Detailid
Käsper Taivo Käitusaegne kasutajaliidese uuendamine Java programmidele PDF Detailid
Kiiver Jonas NFC Turvalahendus Veebirakendustele PDF Detailid
Kolk Karl Turvanõuete Tuletamise Meetodite Empiiriline Võrdlus PDF Detailid
Kriisa Indrek Väikeste fotostuudiote tellimuste täitmise protsessi täiustamine ja automatiseerimine PDF Detailid
Kruup Mari-Liis Klasterduspõhine motiiviotsing lühikestel peptiididel PDF Detailid
Laur Lauri Entroopial Põhinev Vastupidav Vesimärgi Algoritm PDF Detailid
Lepamets Maarja PCR-i praimerite kvaliteedimudeli integreerimine Primer3-e disainimetoodikasse PDF Detailid
Loginov Martin Dekodeerimise tagamaad: fMRI andmete esituste sarnasuse analüüs PDF Detailid
Nõmme Madis Kõrge jõudluse ja veakindla ühisbrausimise teegi arendamine veebisirvikutes ekraani jagamiseks PDF Detailid
Pajuste Fanny-Dhelia Uudne meetod SNV genotüüpide määramiseks personaalse genoomi sekveneerimisandmetest PDF Detailid
Panarin Aleksei E-äri klientide klassifitseerimine rakenduse logide põhjal PDF Detailid
Paudyal Sushanta Mitme sümboliga lokaalselt parandatavad kodeeringud PDF Detailid
Rao Siddharth Prakash Hiljutiste mobiilivõrgu kommunikatsiooni taustsüsteemidele suunatud rünnakute analüüs ja leevendamine PDF Detailid
Rrenja Atilio Mustripõhiste Turvalisusnõuete Derivatsioon Security Risk-aware Secure Tropos Mudeli Abil PDF Detailid
Semiletko Bogdan Keerukate paralleelstruktuuridega toimetulek protsessiavastuses PDF Detailid
Stavnycha Myroslava Probleemi Lahendamise Ajakulu Ennustus Detailid
Tamm Anne-Liis Praktiline uurimus mobiili testimisest – Playtech Estonia näitel PDF Detailid
Tamm Urmas Eclipse plugin PHP programmides leiduvate SQL päringute kontrollimiseks PDF Detailid
Tasa Tõnis Avalike RNA-Seq andmete taaskasutamine PDF Detailid
Toompuu Mailis Pilveteenus Eesti struktrueerimata avalike andmete kuluefektiivseks töötlemiseks, linkimiseks ja päringute tegemiseks PDF Lisad Detailid
Tunnel Raimond-Hendrik Arvutigraafika õppematerjal PDF Detailid
Tursunova Sarbar Turvariskidele Orienteeritud Modelleerimiskeelte Võrdlus Manipuleerimisrünnete Riskijuhtimiseks PDF Detailid
Tverezovskyi Iurii CloudMLil põhinev dünaamiline paigalduskonfiguratsioon enterprise-rakenduste skaleerimiseks pilves PDF Detailid
Vaht Meril Privaatsust säilitava küsitlussüsteemi analüüs ja disain PDF Detailid
Valvas Sander Nõuete tuvastamine BPMN mudelitest PDF Detailid
Bakalaureus (62)
Ait Johannes Visuaalse programmeerimise mooduli lisamine NXCEesti rakendusele PDF Detailid
Allorg Mihkel Puu- ja juurviljade hulgimüügi- ja oksjoniportaal PDF Lisad Detailid
Asula Marit Strateegia ja mängupositsiooni hindamine juhuslikkuse elementi sisaldavas kahe isiku mängus PDF Lisad Detailid
Bolotnikova Anastasia NAO humnoid robotite värvide kalibreerimise, väravate tuvastamise- ja lokaliseerimissüsteemide arendamine PDF Detailid
Danelson Priit Klasteranalüüsi meetodite uurimine visuaalsete andmete abil PDF Detailid
Eilonen Elo Veebirakenduse automatiseeritud testide loomine raamistikuga Selenium PDF Detailid
Eller Enno Mobiilse sotsiaalmeedia autentimise lihtsustamine Androidil PDF Detailid
Ellervee Andreas Geeniregulatsiooni signaali vahendavate geenide automaatne leidmine suuremahulistest eksperimentaalsetest andmetest PDF Lisad Detailid
Gerz Lembit Akka teegil põhinev laboriinfosüsteemi vahevara PDF Lisad Detailid
Gilden Taavi Inimteadmiste kasutamine, loomaks sarnasushinnangute andmebaasi tehisnärvivõrkude arendamiseks PDF Lisad Detailid
Hint Oskar Tõhusad paralleel-algoritmid radarsatelliidipiltide töötluseks kasutades suuremahulisi hajusraamistikke PDF Detailid
Ilp Taavi Thonny arenduskeskkonna kasutatavuse täiustamine PDF Detailid
Ilves Kristiina Ettevõtte Turning Technologies tagasisidesüsteemid ning nende kasutamine programmeerimise loengus PDF Detailid
Ingel Anti Visuaalse stiimuliga esilekutsutud potentsiaalidel põhinev roboti juhtimine Emotiv EPOC seadmega PDF Detailid
Janno Jaan Java teek simplex müra paralleelseks arvutamiseks PDF Detailid
Jürgenson Jane Meetodite võrdlus automaatses õigekirjavigade paranduses PDF Detailid
Kaasik Madis Geograafilise päritolu ennustamine geeniekspressiooni ja geneetilise varieeruvuse abil PDF Detailid
Kala Taavi Tõhus Declare mudelite avastamine sündmuste logidest PDF Detailid
Kängsepp Markus Virtuaalreaalsuse keskkond muutusepimeduse uurimiseks PDF Detailid
Kasekamp Tõnis Lineaarsel temporaalloogikal põhinevate ärireeglite avastamine sündmuste logidest PDF Detailid
Kilvits Kälver Tööriistakast mälukatsete läbiviimiseks virtuaalses reaalsuses PDF Detailid
Kuusk Karl Teenuspõhine analüüsiprotsess ja -dokumentatsioon teenusorienteeritud arhitektuuriga süsteemi arendamiseks PDF Detailid
Liblik Hans Aarne Raspberry Pi kasutamine koos LEGO Mindstorms EV3 robotiga PDF Detailid
Lind Maksim Turvaline andmeedastus üle mobiilside häälekanali PDF Detailid
Lõmps Joonas Eesti interneti hääletamise individuaalse verifitseeritavuse süsteemi ühildamine teiste valimissüsteemidega PDF Detailid
Mäesalu Ants-Oskar Haiguste komorbiidsusanalüüs PDF Lisad Detailid
Margens Este-Liin Informaatikaõpetajate täiendkoolituse küsitluse ettevalmistamine ja katsetamine PDF Detailid
Mazko Silver LEGO Mindstorms EV3 komplektiga ühilduv kompassandur PDF Lisad Detailid
Metssalu Hannes Androidi P2P võimaluste demonstreerimine läbi prototüüprakenduse PDF Detailid
Moisto Rauno XML päringute paralleeltöötlus programmeerimiskeeles PHP PDF Detailid
Muuli Eerik Korrelatsioonimaatriksi visualiseerimine PDF Lisad Detailid
Norma Joosep Eestikeelsete matemaatika õpiprogrammide ülevaade ja tekstülesannete lahendamise programmi täiendamine PDF Lisad Detailid
Nurk Mattias Programmeerimise õpetamise meetodid ja nende rakendamine gümnaasiumi valikkursusel PDF Detailid
Ojalaid Janar Projekti sõltuvuste andmebaas PDF Detailid
Ojanurme Margus Kohanemisvõimelise dialoogsüsteemi prototüüp PDF Lisad Detailid
Oksvort Rain Sisuhaldussüsteemi ja veebigalerii programmeerimine PDF Detailid
Paal Rauno LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduv GPS andur PDF Lisad Detailid
Pattak Uku Klienditoevärava ehitamine L​ean​ tarkvara kujul PDF Detailid
Pihlamägi Priit JavaScript 2D graafika teekide võrdlus PDF Lisad Detailid
Plinte Maiko Anagrammide genereerija eesti keele jaoks PDF Lisad Detailid
Pungas Taivo Bioloogiliselt realistliku neuroni mudeli ehitamine ja uurimine PDF Detailid
Puniste Siim Eesti gümnaasiumides õpetatavad programmeerimiskursused PDF Detailid
Reisberg Liis Metsa raiealade tuvastamine Sentinel-1 SAR andmete põhjal PDF Lisad Detailid
Rinken Priit LEGO Mindstorms EV3 roboti kasutamine EV3 infrapunamajakaga PDF Lisad Detailid
Salumaa Taavo Võrguneutraalsuse problemaatika käsitlemine USAs ja Euroopa Liidus PDF Detailid
Sellin Jaanus Robootika ja programmeerimise õppematerjalide infosüsteem PDF Detailid
Siiber Marten Aine „Andmebaasid“ automaattestimise vahend PDF Lisad Detailid
Sõõru Rasmus Laboripakett: Automatiseeritud graafilise kasutajaliidese regressiooni testimine PDF Detailid
Šumailov Roman Objektiivne raamatute soovitussüsteem PDF Lisad Detailid
Talimaa Urmas Reactive Visualizer: reaktiivse programmeerimise õppevahend teegile Reactive Extension for JavaScript PDF Detailid
Talvaru Eliise Patsiendiportaali kasutajaliidese analüüs PDF Detailid
Tiganik Sander Kaksiksidusate graafide visualiseerija PDF Lisad Detailid
Tiik Silver LEGO Mindstorms EV3 ja NXT komplektiga ühilduv Vernier’ anemometer PDF Lisad Detailid
Tohver Jaan Dünaamilised Reklaamid Mobiilirakendustele PDF Detailid
Tõnisson Kaarel Mehhanism HTML veebilehtede muudatuste tuvastamiseks XML dokumentidena PDF Detailid
Tulmin Hans Peeter DNA metülatsiooni analüüs paaride kaupa PDF Detailid
Türk Ardi Võtmesõnadel põhineva testimise metoodika ning raamistikud tarkvara automaattestimises PDF Detailid
Uusmaa Lauri Arduino kasutamine koos LEGO Mindstorms EV3 robotiga PDF Lisad Detailid
Vahtra Rasmus Mobiilirakenduse loomine tehisnärvivõrgule PDF Lisad Detailid
Vaino Erki Teenusetõkestusründed ja kaitse lahendused PDF Detailid
Värva Indrek Ärisuunitlusega sotsiaalvõrgustiku rakenduse arendamine PDF Detailid
Visnapuu Mihkel Seadmelt-seadmele mobiilsed mängud PDF Detailid