Valminud lõputööd (sisestamine) Lõputööde teemad (sisestamine)
Perenimi Eesnimi Pealkiri    
Magister (74)
- Cigin Koshy Kirjanduse ülevaade äriprotsesside ennetava seire kohta PDF Lisad Detailid
AbuSeada Wael Mohamed Fathi Ahmed Alternatiivne lähenemine automatiseeritud DOM-XSS haavatavuste tuvastamisele PDF Detailid
Agaba Isaac Konteinertehnoloogia ning protsessihaldussüsteemide integratsioonil põhinev adaptiivne protsessijaotus värkvõrgu serval PDF Detailid
Alam Nusaeb Nur Sõltuvussüntaksi analüsaatorite võrdlus eesti keele süntaksi analüüsimiseks PDF Detailid
Aphtsiauri Ilia Deklaratiivne protsessikaeve pilveteenuses PDF Detailid
Azatyan Vostan Petri võrkude teisendamine BPMN mudeliteks PDF Detailid
Belakehal Ali Testimise automatiseerimise juhtumiuuring PDF Detailid
Bolotnikova Anastasia Visuaalsel informatsioonil põhinev roboti juhtimine liigestatud objekti manipuleerimisel PDF Detailid
Brodar Guillaume Ründetarkvara intsidentide ja levitamisviiside analüüs graafilise modelleerimise abil PDF Detailid
Celik Mert Adcashi tarkvaraarenduskomplekti ümberstruktureerimine Swift keelde PDF Detailid
Chasovskyi Dmytro Platvorm neuromasintõlke süsteemide demonstreerimiseks ning kasutaja andmete kogumiseks PDF Detailid
Danelson Priit Juhtumiuuring: SaleMove'i automatiseeritud vastuvõtutestimise infrastruktuuri optimeerimine PDF Detailid
Djagilev Vsevolod Android suhtlemistarkvara digitaalse ekspertiisi protsessi paranemine & XRY abi PDF Detailid
Ellervee Andreas Standardmudel plokiahelal põhinevale hajusale raamatupidamistehnoloogiale PDF Detailid
Fernández Bascuñana Gema PDF dokumentide võltsimistunnuste tuvastamise metoodika PDF Detailid
Gilden Taavi Üllatusest tardunud: ennustava töötluse teooria testimine virtuaalreaalsuse abil PDF Detailid
Hasanov Etibar BPMN-i vastavusanalüüsi täiendamine OR väravate ja andmeobjektidega PDF Detailid
Hasanova Asmar Jalakäijate tuvastus ja jälgimine linna kontekstis monokaameraga PDF Detailid
Ingel Anti Masinõpe visuaalselt esilekutsutud potentsiaalidel põhinevas ajuarvuti liideses PDF Detailid
Isakadze Zurabi Inimesele sarnasema innustusõppe suunas PDF Detailid
Ishikyan Tatevik Muutuste esitlemine äriprotsesside täiustamiseks - süstemaatiline kirjanduse ülevaade PDF Detailid
Janno Jaan Sissejuhatav mänguarenduse ja programmeerimise kursuse õppematerjal PDF Lisad Detailid
Jansons Kristjan Juht-järgijasüsteem mehitamata maismaasõidukile PDF Detailid
Jõgi Martin Linux operatsioonisüsteemi turvalisuse tugevdamise standardi loomine, implementeerimine ja auditeerimine turvavastavuseks PDF Detailid
Jorbina Kerwin Veebipõhine tööriist ennustuspõhiseks protsessianalüütikaks PDF Detailid
Jürisoo Kristjan Väledate tarkvaraarendusmeetodite roll tarkvara arendusprotsessi parendamises PDF Detailid
Kenigbolo Meya Stephen Testipõhise arenduse juhtumiuuring PDF Detailid
Kinger Mohit Ettevõtte pilve teenuse turvalisuse soovitused ja strateegia PDF Detailid
Kodasmaa Raigo Programmeerimiskeele Python veateated programmeerimise algõppes PDF Detailid
Kuldmaa Annabell E-valimiste jaoks mõeldud turvalistest teadetetahvlisüsteemidest PDF Detailid
Laane Mark EyeTal – silmadega juhitav kaardiredaktor PDF Detailid
Labash Aqeel Vaatenurga võtmist vajavate ülesannete lahendamine stiimulõppe abil PDF Detailid
Lahesoo Priit Elektrooniliste tõendite uurimise aruandluse süsteem Lääne prefektuuri näitel PDF Lisad Detailid
Lapõnin Arne Muutuste Ülekandmine Deklaratiivsete ja Protseduuriliste Mudelite Vahel PDF Detailid
Lashkarara Salman Küberturvalisuse riskifaktorite analüüs attack-defense mudeli kaudu PDF Lisad Detailid
Leno Volodymyr Kuhjuv protsessikaartide avastamine PDF Detailid
Lippus Markus Haiguse ja ravitüübi ennustamine kasutades digitaalseid raviarveid PDF Detailid
Maennel Kaie Õpitulemuste parendamine ja mõõtmine küberkaitseõppustel PDF Detailid
Marran Siim-Toomas Liikluse simuleerimine mobiilside võrkude logide genereerimiseks linnakeskkonnas PDF Detailid
Michuki Michael Ngugi Rikkalike uuenduste avaldamine käskluste kaudu REST APIs PDF Lisad Detailid
Mutunda Fortunat Lufunda Taimeri teenused Ethereumi BPMN mootorile PDF Detailid
Muuli Eerik Graafiliste ülesannete automaatkontroll programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursuste raames PDF Detailid
Nafies Okasha Mohamed Ahmed Uus heuristikal põhinev õngitsemise avastamine Selenium Webdriveriga PDF Detailid
Okhrimenko Anastasiia Ettevõtte arhitektuuri raamistike võrdlus – juhtumiuuring Eesti Päästeametis PDF Detailid
Oksvort Rain Prototüüp privaatsust säilitava andmete avalikustamise õppimiseks PDF Lisad Detailid
Oruste Karli Protsessikaeve ettevõtetes PDF Detailid
Pappas Stefanos JTAG ja ISP meetodite kasutamine kriminalistikas PDF Detailid
Popov Kostiantyn Logipõhiste protsessi tulemuslikkuse analüüsimeetodite võrdlev hindamine PDF Detailid
Proskurin Andrei Koormusetestimise raamistiku kohandamine turvalisusele orienteeritud mitmemoodulilise Spring rakenduse jaoks PDF Detailid
Qaddura Mohamad WebGLadiator veebiarendajatele mõeldud mängumootor PDF Detailid
Roosalu Robert Konteksti teisendused loomuliku keele klasterdamiseks PDF Detailid
Rozumnyi Andrii Esipaneelil põhinev ennustav protsesside jälgimise süsteem PDF Detailid
Saarik Annett Trajektooride taastamine ja inimeste liikumise mustrite analüüs mobiiltelefoni andmete põhjal PDF Detailid
Savostkin Jevgeni Tõhusa aju-arvuti liidese suunas: täiusliku täpsuse saavutamine aja ohverdamisega PDF Detailid
Shepelenko Olha Arvamuskaeve ja meelsusanalüüs kasutades Bayesi meetodit ja tehisnärvivõrke PDF Detailid
Shepelenko Sergii Supernode arhitektuuri rakendamine massiliselt online mitmikmängudele PDF Detailid
Sivalingapandi Darwin Juurdepääsu poliitikate võrdlus ja joondamine PDF Detailid
Soo Allar Automaatne äriprotsesside avastamine: kirjanduse ülevaade ning võrdlev hindamine koostöös domeeniekspertidega PDF Detailid
Soo Sander Proaktiivse mobiilsusteadliku uduandmetöötluse suunas PDF Detailid
Sultania Ashish Kumar Cloudi-hallatavate digitaal signage seire ja ebaõnnestumine PDF Detailid
Taleb Ayham Veebipõhine tööriist võrdlemaks prognoositavate algoritmiseirete protsesse PDF Detailid
Tiganik Sander Ligikaudne siseruumi mõõtmete hindamine kasutades liikumisest struktuuri eraldamise võtteid PDF Lisad Detailid
Traumann Andres Poolautomaatne meetod virtuaalreaalsuskeskkondade loomiseks PDF Lisad Detailid
Treier Deivis Valitud ISKE kõrgeima terviklikkuse nõuete teostuse uurimus ja kontseptsiooni tõestamise projekt PDF Lisad Detailid
Tschida Christian Tee spetsialisti ja juhtkonna taseme suunas küberhügieeni initsiatiivi raames PDF Detailid
Tsintsabadze Lasha Prototüüp analüüsimaks rolli- ja vahendipõhiseid juurdepääsumudeleid PDF Detailid
Vallaots Allar Küberharjutusväljakute ühendamine PDF Detailid
Vent Ragnar Raamistik ülikooli õppeainete teemade analüüsimiseks PDF Detailid
Viil Jaagup Raamistik teaduslike töövoogude automaatseks partitisioneerimiseks pilves PDF Detailid
Visbek Vladimir Päästesündmuste andmete sidumine avalike andmetega PDF Detailid
Vunk Mihkel Organisatsiooni IT juhtimise, riskihalduse ja vastavuse raamistik PDF Detailid
Yankovskaya Elizaveta Rakendusi klassifitseerivate tunnuste eraldamine nende kirjeldustest PDF Detailid
Yeshchenko Anton Pilk tulevikku: a priori teadmiste kasutamine äriprotsesside ennustusseireks PDF Detailid
Zakharov Vitalii Programm mis lahendab kombinatsioon mõistatusi PDF Detailid
Bakalaureus (88)
Alasi Harri 3D-mudelite vaatur Mediawiki tarkvarale PDF Lisad Detailid
Alenitsev Vladislav Failisüsteemi hägutestimise raamistik PDF Detailid
Aruoja Magnar Tarakas – platvormiülene rahakassa rakendus lastele PDF Detailid
Bass Anna Juhtmevaba vererõhumõõtja andmete kättesaamine ja andmebaasi lisamine PDF Lisad Detailid
Bilmaijer Anna Linnasisese liikuvuse uurimine mobiilside andmete põhjal PDF Detailid
Dreifeld Madis Programmeerimise õppematerjalide süstemaatiline kogumik veebikeskkonnas PDF Detailid
Durnev Alan Android platvormi põhise liitreaalsuse tarkvara arendamise algmõisted PDF Detailid
Efros Cornelia Praktikumimaterjal: Mutatsioontestimine PDF Detailid
Ever Kalle Keskkondade vaheliste portaalide algoritm ja selle kasutamine arvutimängus PDF Lisad Detailid
Ivanova Anastassia SQL päringute koostamine, analüüsimine ja optimeerimine SQL Anywhere 17.0 versiooni näitel PDF Detailid
Jõgi Janar Funktsiooni arvutus võrkudes PDF Detailid
Joosep Tanel Rakendus andmepäringute visualiseerimiseks PDF Lisad Detailid
Kaal Tambet Microsoft Dynamics CRM platvormi ühendamine Microsoft Azure Machine Learning keskkonnaga PDF Detailid
Kaasik Ingrid Käsuklotsisüsteemi prototüüp arenduskeskkonnale Thonny PDF Detailid
Kaldvee Mari-Liis Cumulocity platvorm PDF Detailid
Kanarbik Kevin Farmakogeneetilised variandid täisgenoomsetes andmetes PDF Detailid
Kariler Madis Sõiduteekatte kvaliteedi tuvastamine aktseleromeetri andmeid kasutades PDF Detailid
Karus Kaur Sidusast tekstist video genereerimine PDF Detailid
Kõiv Kristiina Solfedžo õpitarkvara 1. klassile PDF Detailid
Koppel Tõnis Kristian Kontrasti alanemine nägemisvälja osas, kus enda käsi liigub: katse virtuaalse reaalsusega PDF Detailid
Kuulmets Hele-Andra Tüübiklassidega funktsionaalprogrammeerimine Scalas PDF Detailid
Kuzmin Vitali Item2Vec lähenemine soovitussüsteemi jaoks PDF Detailid
Laabus Reio Sõltuvussüntaksi puudest semantiliste propositsioonide leidmine PDF Detailid
Ladva Sixtina E-kursuse "Programmeerimise alused" osalejate hinnangud ülesannetele PDF Detailid
Lass Mattias Tehisintellekti loomine käigupõhisele strateegiamängule L-put PDF Lisad Detailid
Liba Martin Johannes Arduino ilmateataja PDF Detailid
Liiv Karel Kontakti automatiseerimine ESTCube-2 missioonijuhtimissüsteemile PDF Lisad Detailid
Lubja Karl Päikesepaneelide energia talletamise optimiseerimine PDF Detailid
Maalinn Henry LEGO MINDSTORMS EV3-e programmeerimine Pythonis PDF Detailid
Mäeots Liis Notatsiooniprogramm vaegnägijatele PDF Detailid
Mägi Mart Shenandoah mälukoristuse algoritmi logide visualiseerimine PDF Detailid
Maidre Kaarel Pythonitaolise keele kompilaator Ozobotile PDF Lisad Detailid
Mändar Rebeka UXP Portal 2.0 funktsionaalsete nõuete spetsifitseerimine PDF Detailid
Mändla Argo BrickPi võrdlus teiste robootikaplatvormidega PDF Detailid
Maran Marvin Arduino platvormiga ühilduvad andurid ja liidesed ning nuputelefoni ehitamine PDF Detailid
Mikson Jens-Stefan Virtuaalreaalsusmängude disaini analüüs Tribocalypse VR näitel PDF Lisad Detailid
Mõtus Sten Veebisaidi loomine Eesti Mölkky Klubide Liidule PDF Detailid
Mutso Marti Haxl teegi uurimine PDF Lisad Detailid
Neumann Argo Miinipildujapatarei arvutusprogramm PDF Lisad Detailid
Nikitkina Helbe-Laura Süsteemi SW-bridge analüüs PDF Detailid
Niklus Joanna Kaasaegsed bioinformaatika meetodid Alzheimeri tõve uuringutes PDF Lisad Detailid
Oruste Mari-Liis Noodikirja teisendamine punktkirja PDF Detailid
Pagel Marek Teadetetahvlite jõudlustestimine internetivalimiste kontekstis PDF Detailid
Paluoja Priit Andmebaas ja selle veebipõhine kasutajaliides loote geneetilise sõeluuringu analüüsiks PDF Detailid
Paluvee Rauno Arduino LCD kasutamine kosmosemängu näitel PDF Detailid
Pankrašin Elina Eesti Wordneti visualiseerimine PDF Detailid
Papli Kaspar Morfeemiteadlik sõnaosade segmenteerimine neuromasintõlke jaoks PDF Detailid
Pärnapuu Risto SQL päringuid kontrolliva Eclipse plugini kasutatavuse võimaldamine väljaspool Eclipse’i keskkonda PDF Lisad Detailid
Pärt Krisseliine Tark toidukaal PDF Detailid
Peedosk Martin Eesti keele digitaalsete ressursside ja tehnoloogiate rakendamine teksti lihtsustamise programmis PDF Detailid
Peterson Janno Pythoni SDK LEGO WeDo 2.0-le PDF Detailid
Pirk Herko Eesti keelele optimeeritud kümne sõrme trükkimise harjutustarkvara PDF Detailid
Pollmann Margus Haskelli teegi Euterpea uurimine PDF Detailid
Raba Kauri Arenduskeskkonnale Thonny micro:bit toe lisamine PDF Detailid
Raukas Hans Mõningatest tarkvara vigade hindamise mudelitest PDF Detailid
Reinsalu Martin Jalgpalliuudiste koostaja „Newerator“ algversioon PDF Detailid
Rõmmel Kadi E-kursuse "Programmeerimise alused II" kahemõõtmelise järjendi esialgsete materjalide koostamine ning analüüs PDF Detailid
Saar Siiri Teek predikaatarvutuse väljendamisülesannete lahenduste kontrollimiseks PDF Detailid
Saks Rasmus Crumble kontrollerile Pythoni-laadse programmeerimiskeele loomine PDF Lisad Detailid
Sarap Ingrid Vaba juurdepääsuga e-kursused kõrgkoolis. Kursuse “Programmeerimise alused” näide PDF Detailid
Sats Sander Tehisintellekti kontrollimise probleemi visualisatsioon PDF Detailid
Schults Rio Lauaarvuti komplekteerimine kodukasutajale jõudlustestide tulemuste põhjal PDF Lisad Detailid
Sessman Märt Asjade internet WeMos näitel PDF Detailid
Simisker Mart Optimaalsete lineaarsete partiikoodide uuring PDF Detailid
Sõber Tuule IT-lahenduse ja kliendi vajaduste vastavusse seadmine kultuuripärandi teabekeskkonna „Kreutzwaldi sajand“ uuendamise näitel PDF Lisad Detailid
Sootla Sten Informatsiooni distributsiooni analüüsimine komplekssetes süsteemides PDF Detailid
Sõrmus Kaarel Kantseliidi-ja paronüümituvastaja PDF Lisad Detailid
Tagam Kirsti E-kursuse „Programmeerimise alused II“ rekursiooni temaatika küsimuste ja ülesannete loomine PDF Detailid
Talimaa Helena Süsteem füüsiliste klotsidega programmeerimiseks PDF Detailid
Tammsaar Al William Vektsiooni tekitamine ning objektiivne mõõtmine virtuaalreaalsuses PDF Lisad Detailid
Tapo Meelis Militaarsete rännakukolonnide marsruutimise optimeerimine PDF Detailid
Tenn Joosep Geoasukoha toega tööotsade tegemise rakendus Androidile PDF Detailid
Tepp Karl-Mattias Staatilise analüsaatori Goblint tulemuste visualiseerimine PDF Detailid
Teppo Jaan Ajaväljendid Vikipeedia biograafilistes artiklites PDF Detailid
Tinn Kaarel Veebirakenduse loomine funktsionaalses programmeerimiskeeles Elixir PDF Detailid
Tolli Leonid Müügiagentide töö kooskõlastamise infosüsteemi loomine ettevõttele PDF Detailid
Uiga Karl-Martin Tüübiohutu FRP teegi uurimine: Grapefruit PDF Lisad Detailid
Urmet Heidi Süstemaatiline ülevaade ja empiiriline uurimus otsingupõhiste algoritmide kasutusest testide loomise PDF Detailid
Vagel Rain Scikit-learni mooduli arendamine uue masinõppe andmejaotuse jaoks PDF Detailid
Valliste Karl Taldrikugolfi radade tuvastamine kasutaja telefoni asukoha andmete abil PDF Detailid
Vals Alo Arduino LCD lauatennis PDF Detailid
Vapper Silver Murdkeele kirjakeelestamise metoodikad PDF Lisad Detailid
Värv Sander-Sebastian PDF dokumendi konverteerimine EPUB formaati PDF Detailid
Veber Tenno Haskelli FRP teegi uurimine: Reactive-banana PDF Lisad Detailid
Velner Mari Liis Inimeste intrakraniaalsete EEG salvestiste põhjal epileptiliste hoogude ennustamiseks sobivate tunnuste analüüs PDF Detailid
Virro Leiger Emotsioonide tuvastamine ja väljendamine 3D suhtlusagendi poolt PDF Lisad Detailid
Voika Ivo Võimatu geomeetria sõlmepõhises maailmas PDF Lisad Detailid
Vunk Sander Dokumentide haldussüsteemi loomine Tele2 Eesti AS näitel PDF Lisad Detailid